Od wersji 2.2.0 naszego oprogramowania wprowadziliśmy funkcjonalność, która umożliwia eksportowanie informacji o paczkomatach oraz innych punktach odbioru bezpośrednio do modułu Kamsoft APW45.

Integracja z SEIGI Delivery Manager

Jeśli korzystasz z naszego modułu SEIGI Delivery Manager, mamy dobre wieści! Moduł ten jest natywnie zintegrowany z Kamsoft APW45, co oznacza, że integracja przebiega automatycznie. Użytkownicy modułu SEIGI Delivery Manager nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań, aby skorzystać z nowej funkcjonalności eksportu punktów odbioru.

Dlaczego integracja modułów wymaga indywidualnego podejścia?

Możliwość eksportowania danych do Kamsoft APW45 jest również dostępna dla użytkowników innych modułów wyboru punktu paczkomatu. W tym przypadku, jednak, wymagana jest ręczna integracja z naszym oprogramowaniem. Oto kilka kluczowych powodów, dla których ta integracja musi być wykonana indywidualnie przez każdego klienta:

 • Różnorodność modułów: Istnieje wiele różnych modułów wyboru punktu odbioru, każdy z unikalnymi funkcjami i architekturą. Nie jest możliwe automatyczne zintegrowanie wszystkich z nich bez indywidualnego dostosowania.
 • Ciągłe aktualizacje: Moduły są regularnie aktualizowane przez ich twórców. Utrzymywanie automatycznej integracji z każdą wersją każdego modułu byłoby niewykonalne bez ciągłej współpracy z ich twórcami.

Jak zintegrować inny moduł?

Aby zintegrować moduł wyboru punktu paczkomatu innej firmy z naszym systemem, konieczne jest zaimplementowanie haka actionSeigiKamsoftGetOrdersModifier. Hak ten pozwala na dodanie do eksportu specyficznych informacji o wybranym punkcie odbioru. Szczegółowe instrukcje implementacji oraz pomoc techniczną znajdziesz w naszej dokumentacji oraz bezpośrednio kontaktując się z naszym zespołem wsparcia.

Przystępując do integracji, pamiętaj o sprawdzeniu zgodności wersji swojego modułu z naszym systemem, aby zapewnić płynną i efektywną współpracę między oprogramowaniami.

Przykładowy kod zintegrowanego modułu

<?php

/*
 * Stworzono przez SEIGI http://seigi.eu/
 * Przykładowy moduł zintegrowany z SEIGI Kamsoft APW45
 * Utworzono : 2024-04-01
 * Author   : SEIGI - Grzegorz Zawadzki
 */


if (!defined('_PS_VERSION_'))
  exit;

class seigicustomcarrier extends Module {

  protected $_html = '';
  protected $_postErrors = array();


  public function __construct() {
    $this->name = 'seigicustomcarrier';
    $this->version = '1.0.0';
    $this->tab = 'frontend';
    $this->bootstrap = true;

    $this->author = 'SEIGI';

    parent::__construct();

    $this->displayName = $this->l('Custom Carrier');
    $this->description = $this->l('Przykłądowy moduł do zintegrowany z punktami odbioru Kamsoft APW45');
  }

  public function install() {
    if (!parent::install()
      || !$this->registerHook('actionSeigiKamsoftGetOrdersModifier')
    )
      return false;
    return true;
  }

  public function hookActionSeigiKamsoftGetOrdersModifier($params){
    $params['order']->id;
    $params['order']->id_cart;
    $params['delivery_point'] = [
      'id' => 'my point number',
      'name' => 'mt carrier name',
      'city' => 'Warsaw',
      'postcode' => '00-000',
      'street' => 'Testowa',
      'houseno' => '25',
      'placeno' => '1',
    ];
  }
}