Programu kamsoft mozemy skonfigurować zależnie od tego, jak chcemy uzupełniać ofertę sklepu internetowego.

Opierająć się na naszych modułach, ofertą apteki internetowej możemy zarządzać na 3 sposoby. W pełni automatyczny, automatyczny i półautomatyczny.

Możliwe scenariusze

Tryb: W pełni automatyczny

Do tego celu potrzebny nam jest moduł Integracja z NIQ BrandBank (w skrócie: NIQBB) jak i Integracja API Kamsoft APW45

Podczas pełnej automatyzacji, program Kamsoft zakłada kartoteki produktów. Przypisując im podstawową nazwę identyfikatury, ceny i stany magazynowe.

Następnie moduł BrandBanku dostaracza uzupełnia towary o takie dane jak

 • Zdjecia
 • Opisy
 • Kategorie
 • Składy
 • Podmioty odpowiedzialne etc.

Podczas synchronizacji automatycznej należy pamiętać, aby tak skonfigurować moduły, aby nie nadpisywały sobie wzajemnie swoich danych.

W module Kamsoft należy wyłączyć aktualizację nazw, opisów i zdjęć.
Istnieje również możliwość wyłączenia uzupełnania nazw produktów po stronie NIQBB, i pozostawienie tej czynności po stronie Kamsoft APW45.

Tryb: Automatyczny

Model automatyczny zakłada automatyzację zakładania kart produktowych przez moduł Kamsoft APW45. Po stornie obowiązków modułu APW45 będzie też synchronizacja cen i stanów magazynowych.

W tym modelu możesz/musisz uzupełnić opisy i zdjęcia ręcznie. Możesz to zrobić zarówno w sklepie (po zalożeniu produktu przez Kamsoft) jak i w samym programie kamsoft APW45

Tutaj również należy zwrócić uwagę, aby ustawić moduł APW45 tak, aby nie nadpisał nam ręcznie wprowadzoanych danych.

Tryb: Półautomatyczny

Ten tryb zakłada, że program Kamsoft APW45 nie ma uprawnień do zakładania kartotek produktów. Wyłączona opcja “Importuj nowe produkty”

To pracownik apteki jest odpowiedzialny za założenie karty produktowej, i jej uzupełnienie.

Integracja programu APW45 sprowadza się do odnalezienia produktu i połączenia go z produktem z bazy aptecznej APW45.

Odszukiwanie odbywa się po numerze Aptecznym, kodzie BLOZ7, BLOZ12 i/lub kodzie EAN13.
Moduł, aby sparować produkt APW45 ze sklepem internetowym, będzie szukał produktów, które w polu reference lub mpn posiadają następujące wartości: BLOZ07, BLOZ12 lub Numer Apteczny.
Lub, kod EAN13 w polu EAN13 w sklepie.

Założenie karty produktu przez pracownika może ograniczać się do wprowadzenia kodu BLOZ lub numeru aptecznego w pole reference.
Prawcownik może również od razu uzupełnić zdjęcia produktu i opisy ręcznie.

Kategoryzacja

W przypadku użycia modułu NIQBB, moduł ten sam zajmie się stworzeniem kategorii i przypisaniem do nich produktów.

Jednakże, jeśli nie używamy modułu NIQBB lub kategoryzację chcemy przeprowadzić sami, to możemy ją wykonać zarówno po stronie kamsoft jak i po stronie sklepu.

W przypadku gdy to program Kamsoft zakłada kartoteki produktów, to najelpszym sposobem na kategoryzację produktów, jest automatyczny ich import do wybranej kategorii.
Kategoria może być wyłączona i nosić nazwę “Nowe Kamsoft”.

ID ktegorii, do której chcemy importować nasze produkty można zdefiniować w ustawienaich naszego modułu API APW45. Wpisujemy w odpowiendie pole ID kategorii

Szczegółowe informacje na temat konfiguracji modułu

Moduł pozwala na stworzenie kilku scenariuszy uzupełniania oferty apteki internetowej. Możemy je podzielić na:

 • Źródło danych o produktach
  • Automatyczne pobieranie danych z NielsenIQ BrandBank
  • Ręczne Uzupełnianie opisów po stronie APW45
  • Ręczne Uzupełnianie opisów produktów po stronie sklepu
 • Sposób tworzenia produktów w sklepie
  • Automatyczne tworzenie przez APW45
  • Ręczne tworzenie produktów

Źródło danych o produktach

Najpierw musimy zdecydować, skąd chcemy pobierać, albo gdzie przechowywac dane o produktach.

Automatyczne pobieranie danych z NielsenIQ BrandBank

Możemy zdecydować się przechowywanie informacji o produktach wsklepie, ale zautomatyzować proces uzupełniania informacji poprzez integrację z zewnętrznym bankiem danych.

Przykładem takiego modułu jest nasza Integracja z NIQ BrandBank.

Ręczne Uzupełnianie opisów produktów po stronie sklepu

Zamiast korzystać z automatyzacji, możemy ręcznie uzupełniać dane o produktach w naszym sklepie. Jest to opcja o wiele szybsza niż ręczne uzupełnianie danych po stronie APW45.

APW45

Dane o produktach można przechowywać w programie Kamsoft APW45. W tym momencie wymagane jest uzupełnianie danych po stronie programu APW45. Następnie dane są eksportowane do sklepu.

Jest to bardzo mało wydajny system zarządznaia produktami, gdyż program APW45 obsługuje jedynie płaske drzewo kategorii, bez zagnieżdżeń i import drzewa kategorii do sklepu nie jest możliwy.
W takim przypadku musimy wykonać pracę podówjnie i stworzyć drzewo kategorii w programie APW45 i w sklepie Prestashop/thirty bees.
Następnie należy zmapować te 2 drzewa kategorii.

Sposób tworzenia produktów w sklepie

Automatyczne tworzenie przez APW45

Przy domyślnych ustawieniach, po uruchomieniu pierwszego eksportu danych do Prestashop/thirty bees z poziomu APW45. Moduł będzie automatycznie zakłądał karty produktowe.

Produkty te mogą być automatycznie przypisane do jednej wybranej kategorii lub przypisywane do odpowidniej kategorii za pomocą mapowania kategorii.

Produkt taki zostanie stworzony zgodnie z ustawieniami i z danymi jakie porzesyła APW45.

Ręczne tworzenie produktów

W tym przypadku wyamgane jest włączenie opcji Zaawansowane kojarzenie produktów Oraz wyłączenie opcji Importuj nowe produkty w naszym module.

Wtedy należy ręcznie założyć kartę produktu i w polu reference przypisać produktowi numer BLOZ lub numer Apateczny. Ew. możliwe jest też uzupełnienie kodu EAN13 (jeśli jest on również dostępny w APW45)

Jak wykluczyć produkty z importu.

Najprostszą metodą wykluczenia produktów z importu, jest oznaczenie produktu jako ukryty. apw45_ukyj_produkt

Podczas eksportu produktu ukrytego do sklepu internetowego, program APW45 przekaże inforamcję, że produkt został usunięty z oferty (flaga deleted=1)