Aktualizacja IonCube.

Od przełomu lipiec/sierpień 2018 wycofujemy z obsługi naszych modułów stare wersje IonCube Loader’a.
Aby nasze moduły nadal funkcjonowały, niezbędna będzie aktualizacja bibliotek do wersji 10.2.2 (które nie są jeszcze dostępne na chwilę pisania tego artykułu).

Automatyzacja

Sugerujemy zautomatyzowanie procesu aktualizacji IonCube Loader np. raz na tydzień/miesiąc. Według informacji od producenta wszystkie loader’y są wstecz kompatybilne z poprzednimi platformami i nie powinno to w żaden sposób wpłynąć na działanie żadnych skryptów.

Najnowsze Loader’y IonCube zawsze pod tym samym linkiem, w związku z tym, istnieje prosty sposób ustawienai automatycznych aktualizacji
Np. komenda wget https://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz pozwoli na pobranie najnowszej wersji bibliotek.

Po wypakowaniu za pomocą komendy tar -xvf ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz zostanie utworzony katalog o nazwie ioncube a w nim pliki z nazwą w formacie:
ioncube_loader_lin_{wersja php}{_ts or empty}.so
Dla PHP 5.4 thread safe będzie to nawa: ioncube_loader_lin_54_ts.so
Dla PHP 5.5 non-thread safe będzie to nawa: ioncube_loader_lin_54.so

Przykładowa koncepcji skryptu do auto-aktualizacji dla Linux

cd ~
wget https://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
# Zależnie od systemu, ściezka do modułów PHP będzie różna, należy ją podmienić na właściwą
# Uwaga na flagę -f 
cp -f ioncube/ioncube_loader_lin_56_ts.so /path/to/php56/phpextension/dir/extensions/ioncube_loader.so

Więcej informacji na temat komend, które mogą zostać użyte do aktualizacji, znajdą Pańśtwo poniżej