php_max_input_vars - co to jest i jak zwiększyć jego wartość?

php_max_input_vars to dyrektywa konfiguracji PHP, która określa maksymalną liczbę zmiennych przesyłanych w formularzu lub w URL. Jest to bardzo ważne ustawienie, ponieważ gdy przekroczona jest jego wartość, niektóre zmienne nie zostaną przetworzone, co może prowadzić do problemów z aplikacją.

Domyślna wartość php_max_input_vars wynosi 1000, co może być niewystarczające w przypadku dużej ilości zmiennych przesyłanych w formularzu lub w URL. W takim przypadku konieczne jest zwiększenie wartości php_max_input_vars.

Jak zwiększyć wartość php_max_input_vars?

Należy pamiętać, że nie można ustawić tej dyrektywy w czasie działania aplikacji za pomocą funkcji ini_set(name, newValue). Dyrektywa może być ustawiona tylko w ramach zakresu katalogu, co oznacza, że może być ustawiona za pomocą pliku .htaccess, httpd.conf lub .user.ini (od PHP 5.3).

Aby zwiększyć wartość php_max_input_vars, można dodać następujące linie kodu do pliku .htaccess:

php_value max_input_vars 3000
php_value suhosin.get.max_vars 3000
php_value suhosin.post.max_vars 3000
php_value suhosin.request.max_vars 3000

W powyższym przykładzie ustawiona wartość php_max_input_vars wynosi 3000. Wartość ta może być zwiększona lub zmniejszona w zależności od potrzeb aplikacji. Pamiętaj jednak, że wartość ta nie powinna być ustawiona na wartość zbyt dużą, ponieważ może to prowadzić do problemów z wydajnością aplikacji.