Co to jest?

W naszym module wykorzystujemy koncepcję, którą nazywamy SmartTag’ami. Jest to specjalna składnia, która pozwala na dostęp do właściwości obiektu i dzieli się na 2 grupy.
SmartTag’i ogólne i specjalne

SmartTagi specjalne

SmartTag Właściwość
{price} Wylicza cenę brutto z rabatami
{price_netto} Wylicza cenę netto z rabatami 1
{price_without_reduction} Wylicza cenę brutto bez rabatu 1
{price_without_reduction_netto} Wylicza cenę netto bez rabatu 1
{price_retail} Wylicza cenę brutto z rabatami (bez uwzględnienia rabatu klienta - od wersji 4.2.0) 1
{price_netto_retail} Wylicza cenę netto z rabatami (bez uwzględnienia rabatu klienta - od wersji 4.2.0) 1
{price_without_reduction_retail} Wylicza cenę brutto bez rabatu (bez uwzględnienia rabatu klienta - od wersji 4.2.0) 1
{price_without_reduction_netto_retail} Wylicza cenę netto bez rabatu (bez uwzględnienia rabatu klienta - od wersji 4.2.0) 1
{cecha:n} Pobiera cechę o ID = n. Np. {cecha:1}
{atrybut:n:;} Pobiera atrybut o ID = n. Wiele wartości rozdziela 2
{cechy} Pobiera wszystkie dostępne cechy produktu jako lista 3
{atrybuty} Pobiera wszystkie dostępne cechy produktu jako lista 3
{ShippingPrice} Pobiera dane o dostawie dla danego produktu 3 4 6
{ShippingPriceFastest} Wyświetla listę wszystkich metod dostawy, posortowaną od najszybszej do najwolniejszej, dla danego produktu 3 6
{ShippingPriceLowest} Wyświetla listę wszystkich metod dostawy, posortowaną od najtańszej do najdroższej, dla danego produktu 3 6
{NameBase} Standardowa nazwa produktu generowana przez Prestashop, nie biorąc pod uwagę kombinacji
{NameAttribute} Standardowa nazwa produktu generowana przez Prestashop dla kombinacji np. Buty Kolor: Czerwony Rozmiar: 40. 5
{NameAttributeValue} Specjalna nazwa produktu dla kombinacji bez nazwy atrybutu np. Buty Czerwony 40. 5
{rate} Wstawia podatek VAT w formacie pełnej liczby 0, 5, 8, 23
{rate_decimal} Wstawia podatek VAT w formacie dziesiętnym 0.0, 0.05, 0.08, 0.23
{DiscountPercent} Wyświetla o ile procent został obniżony produkt jako wartość liczbowa (bez znaku %)

1 - Niektóre SmartTagi wywołują funkcje obliczania cen, co może wpłynąć na szybkosć generowania XML.
2 - ; jest używany do rodzielania tylko w przypadku, gdy opcja Dziel produkty po atrybutach jest wyłączona
3 - Zależnie rodzaju XML, kod generowany przez XML’e może być specyficzny dla danego rodzaju XML {cechy} dla ceneo będą wyglądać inaczej, niż dla innych XMLi
4 - SmartTag bierze pod uwagę domyślne ustawienia dostawy w sklepie (najszybsza, najtańsza) oraz listę dostawców przypisanych do produktu (jeśli ma ich przypisanych, jeśli nie, to sprawdza wszystkich dostawców w sklepie lub głównego dostawcę w sklepie (ustawiony zamiast “najszybsza” lub “najtańsza” dostawa)
5 - W wypadku braku kombinacji daje nazwę podstawową.
6 - UWAGA! Ten tag wymaga ustawienia domyślnej strefy dla pliku xml, w przeciwnym wypadku smarttag nie wygeneruje żadnych informacji

*** Różnice dla SmartTagów {cechy} i {atrybuty}

Od wersji PriceWars 4.5.9

Podstawowy kod generowany przez te tagi to

<atrybut name="Nazwa atrybutu"><![CDATA[Wartość]]></atrybut>
<cecha name="Nazwa cechy"><![CDATA[Wartość]]></cecha>

Kod generowany w przypadku Ceneo

<a name="Nazwa atrybutu"><![CDATA[Wartość]]></a>
<a name="Nazwa cechy"><![CDATA[Wartość]]></a>

Uzupełnianie Tagów

Według tych ID atrybutów uzupełniamy dodatkowe atrybuty w ustawieniach naszego XML w module PW2.

Uzupełnianie Tagów

Po wpisaniu atrybutów, które nas interesują, zapisujemy zmiany. Po otworzeniu naszego XML powinny znaleźć się tam nasze wybrane atrybuty w sposób pokazany poniżej, który odpowiada temu co jest wyżej.

Uzupełnianie Tagów

Należy pamiętać, że nie do każdego atrybutu są dodane informacje o produkcie, więc trzeba uważać, aby wybrać odpowiedni atrybut

SmartTagi ogólne

Są to tagi, które po prostu pobierają wartość z bazy/obiektu/tablicy.
Każdy produkt zawiera w bazie pole takie jak np. ean13, available_now, available_later itp. Do każdej z tych właściwości można się odnieść za pomocą SmartTagu

Właściwość SmartTag
id_product {id_product}
currency_iso_code {currency_iso_code}
weight_unit {weight_unit}
ean13 {ean13}
upc {upc}
reference {reference}
available_now {available_now}
available_later {available_later}
name {name}
description {description}
description_short {description_short}
description_result {description_result}
product_link {product_link}
google_state {google_state}
manufacturer {manufacturer}
manufacturer_id {manufacturer_id}
condition {condition}
id_presta {id_presta}
id_supplier {id_supplier}
id_manufacturer {id_manufacturer}
id_category_default {id_category_default}
id_shop_default {id_shop_default}
id_tax_rules_group {id_tax_rules_group}
on_sale {on_sale}
online_only {online_only}
ecotax {ecotax}
minimal_quantity {minimal_quantity}
wholesale_price {wholesale_price}
unity {unity}
unit_price_ratio {unit_price_ratio}
additional_shipping_cost {additional_shipping_cost}
supplier_reference {supplier_reference}
location {location}
width {width}
height {height}
depth {depth}
out_of_stock {out_of_stock}
quantity_discount {quantity_discount}
customizable {customizable}
uploadable_files {uploadable_files}
text_fields {text_fields}
active {active}
redirect_type {redirect_type}
id_product_redirected {id_product_redirected}
available_for_order {available_for_order}
available_date {available_date}
show_price {show_price}
indexed {indexed}
visibility {visibility}
cache_is_pack {cache_is_pack}
cache_has_attachments {cache_has_attachments}
is_virtual {is_virtual}
cache_default_attribute {cache_default_attribute}
date_add {date_add}
date_upd {date_upd}
advanced_stock_management {advanced_stock_management}
pack_stock_type {pack_stock_type}
id_shop {id_shop}
id_product_attribute {id_product_attribute}
product_attribute_minimal_quantity {product_attribute_minimal_quantity}
link_rewrite {link_rewrite}
meta_description {meta_description}
meta_keywords {meta_keywords}
meta_title {meta_title}
id_image {id_image}
legend {legend}
manufacturer_name {manufacturer_name}
category_default {category_default}
new {new}
orderprice {orderprice}
category {category}
link {link}
tax_name {tax_name}