Zalecamy korzystanie z formatu w wersji 3. Ponieważ wersja 2 była głownie zbudowana z myślą o wielojęzykowości, a wersja jednojęzykowych eksportach, wersja 3 jest połączeniem obu i umożliwia tworzenie XML z elementami jedno i wielojęzykowymi

Archiwalne przykłady poprzednich struktur formatu SXF

Struktura XMLv2

XML Zbudowany z myślą o eksporcie produktów z platform Prestashop oraz thirtybees

Ważną zmianą w SXFv2 stosunku do SXFv1 jest, poza jezykami, zmiana tagu cen. SXFv2 zawiera jedynie ceny netto i informacje o podatku.

o

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <root sxfversion="2.0" gendate="2000-01-01 00:00:00">>
    <categories>
      <c id="1"><![CDATA[Test 1]]></c>
    </categories>
    <products>
      <p>
        <id>1</id> <!-- Unikalne ID produktu -->
        <language> <!-- Obiekt przechowujący informacje specyficzne dla języków -->
          <lang iso="pl"> <!-- Informacje określające język, atrybut iso zgodny z ISO 3166-1 alfa 2 -->
            <name> <!-- Nazwa produktu, bez znaków sepcjalnych-->
              <![CDATA[nazwa produktu]]>
            </name> 
            <description><![CDATA[Opis wraz z HTML]]></description>
            <description_short><![CDATA[Krótki opis wraz z HTML]]></description_short>
            
          </lang>
          <lang iso="en">
            <!-- ✂✂✂✂✂✂ Sekcja wycięta dla przejżystości ✂✂✂✂✂✂ -->
          </lang>
          <lang iso="de">
            <!-- ✂✂✂✂✂✂ Sekcja wycięta dla przejżystości ✂✂✂✂✂✂ -->
          </lang>

        </language>
        <reference><![CDATA[123abcd]]></reference> <!-- Kod nadany przez producenta -->
        <ean13>0000000000</ean13> <!-- EAN13 -->
        <stock>5</stock> <!-- Stan magazynowy produktu (W przypadku posiadania kombinacji, suma stanów kombinacji) -->
        <price> <!-- Ceny zakupu, z uwzględnieniem zniżek -->
          <tax>23</tax> <!-- Podatek w % jako liczba --> 
          <srp>100</srp> <!-- Cena netto SRP / Cena bez rabatu -->
          <price>50</price> <!-- Cena Netto zakupu | Przykład pokazuje rabat 50% -->
        </price>
        <weight unit="kg">1.2</weight>
        <manufacturer><![CDATA[Nazwa Producenta]]></manufacturer>
        <cat id="1"><![CDATA[Nazwa kategorii]]></cat>
        <images> <!-- Wszystkie zdjęcia -->
          <img>http://domain/url_image1.png</img>
          <img>http://domain/url_image2.jpg</img>
        </images>
        <features>
          <f>
            <name id="5"><![CDATA[Nazwa cechy]]></name>
            <value><![CDATA[Wartośc cechy]]></value>
          </f>
          <f>
            <name id="6"><![CDATA[Kolor]]></name>
            <value><![CDATA[Niebieski]]></value>
          </f>
        </features>
        <combinations>
          <c> <!-- Kombinacja - może być wiele -->
            <id_product_attribute>1</id_product_attribute> <!-- Unikalne ID kombinacji atrybutów -->
            <reference><![CDATA[abcd]]></reference>
            <ean13>00000000000</ean13>
            <price> <!-- Zawiera ostateczną cenę produktu w tej kombinacji -->
              <srp>100</srp> <!-- Cena netto SRP / Cena bez rabatu -->
              <price>50</price> <!-- Cena Netto zakupu | Przykład pokazuje rabat 50% -->
            </price>
            <default>1</default> <!-- 1 lub 0 . Tylko 1 atrybut może mieć wartość 1, co oznacza że jest to główny atrybut -->
            <weight_impact>0.3</weight_impact><!-- Wpływ na wagę (waga atrybutu = waga produktu + weight_impact) -->
            <quantity>25</quantity>
            <subname><![CDATA[Nazwa producenta - rozmiar]]></subname>
            <images> <!-- Zdjęcia przypisane do konkretnej kombinacji -->
              <img>http://domain/url_image1.png</img>
              <img>http://domain/url_image2.jpg</img>
            </images>
            <attributes>
              <a>
                <name><![CDATA[Rozmiar]]></name>
                <value><![CDATA[S]]></value>
              </a>
              <a>
                <name><![CDATA[Sznurówki]]></name>
                <value><![CDATA[Zielone]]></value>
              </a>
            </attributes>
          </c>
          <c> <!-- Kombinacja - może być wiele -->
            <!-- ✂✂✂✂✂✂ Sekcja wycięta dla przejżystości ✂✂✂✂✂✂ -->
            <attributes>
              <a>
                <name><![CDATA[Rozmiar]]></name>
                <value><![CDATA[S]]></value>
              </a>
              <a>
                <name><![CDATA[Sznurówki]]></name>
                <value><![CDATA[Czerwone]]></value>
              </a>
            </attributes>
          </c>
          <c> <!-- Kombinacja - może być wiele -->
            <!-- ✂✂✂✂✂✂ Sekcja wycięta dla przejżystości ✂✂✂✂✂✂ -->
            <attributes>
              <a>
                <name><![CDATA[Rozmiar]]></name>
                <value><![CDATA[M]]></value>
              </a>
              <a>
                <name><![CDATA[Sznurówki]]></name>
                <value><![CDATA[Zielone]]></value>
              </a>
            </attributes>
          </c>
          <c> <!-- Kombinacja - może być wiele -->
            <!-- ✂✂✂✂✂✂ Sekcja wycięta dla przejżystości ✂✂✂✂✂✂ -->
            <attributes>
              <a>
                <name><![CDATA[Rozmiar]]></name>
                <value><![CDATA[M]]></value>
              </a>
              <a>
                <name><![CDATA[Sznurówki]]></name>
                <value><![CDATA[Czerwone]]></value>
              </a>
            </attributes>
          </c>
        </combinations>
      </p>
    </products>
  </root>

#SXV v1

Struktura XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <root sxfversion="1.6" gendate="2000-01-01 00:00:00">
    <categories>
      <c id="1"><![CDATA[Test 1]]></c>
    </categories>
    <products>
      <p>
        <id>1</id> <!-- Unikalne ID produktu -->
        <name> <!-- Nazwa produktu, bez znaków sepcjalnych-->
          <![CDATA[nazwa produktu]]>
        </name> 
        <reference><![CDATA[123abcd]]></reference> <!-- Kod nadany przez producenta -->
        <ean13>0000000000</ean13> <!-- EAN13 -->
        <stock>5</stock> <!-- Stan magazynowy produktu (W przypadku posiadania kombinacji, suma stanów kombinacji) -->
        <price> 
          <netto>100</netto> 
          <brutto>123</brutto>
          <brutto_old>246</brutto_old> <!-- Cena brutto przed zniżką -->
        </price>
        <weight unit="kg">1.2</weight>
        <manufacturer><![CDATA[Nazwa Producenta]]></manufacturer>
        <description><![CDATA[Opis wraz z HTML]]></description>
        <description_short><![CDATA[Krótki opis wraz z HTML]]></description_short>
        <cat id="1"><![CDATA[Nazwa kategorii]]></cat>
        <images>
          <img>http://domain/url_image1.png</img>
          <img>http://domain/url_image2.jpg</img>
        </images>
        <features>
          <f>
            <name id="5"><![CDATA[Nazwa cechy]]></name>
            <value><![CDATA[Wartośc cechy]]></value>
          </f>
          <f>
            <name id="6"><![CDATA[Kolor]]></name>
            <value><![CDATA[Niebieski]]></value>
          </f>
        </features>
        <combinations>
          <c> <!-- Kombinacja - może być wiele -->
            <id_product_attribute>1</id_product_attribute> <!-- Unikalne ID kombinacji atrybutów -->
            <reference><![CDATA[abcd]]></reference>
            <ean13>00000000000</ean13>
            <price> <!-- Zawiera ostateczną cenę produktu w tej kombinacji -->
              <netto>100.10</netto>
              <brutto>123.12</brutto>
            </price>
            <default>1</default> <!-- 1 lub 0 . Tylko 1 atrybut może mieć wartość 1, co oznacza że jest to główny atrybut -->
            <weight_impact>0.3</weight_impact><!-- Wpływ na wagę (waga atrybutu = waga produktu + weight_impact) -->
            <quantity>25</quantity>
            <subname><![CDATA[Nazwa producenta - rozmiar]]></subname>
            <images>
              <img>http://domain/url_image1.png</img>
              <img>http://domain/url_image2.jpg</img>
            </images>
            <attributes>
              <a>
                <name><![CDATA[Rozmiar]]></name>
                <value><![CDATA[S]]></value>
              </a>
              <a>
                <name><![CDATA[Sznurówki]]></name>
                <value><![CDATA[Zielone]]></value>
              </a>
            </attributes>
          </c>
          <c> <!-- Kombinacja - może być wiele -->
            <!-- ✂✂✂✂✂✂ Sekcja wycięta dla przejżystości ✂✂✂✂✂✂ -->
            <attributes>
              <a>
                <name><![CDATA[Rozmiar]]></name>
                <value><![CDATA[S]]></value>
              </a>
              <a>
                <name><![CDATA[Sznurówki]]></name>
                <value><![CDATA[Czerwone]]></value>
              </a>
            </attributes>
          </c>
          <c> <!-- Kombinacja - może być wiele -->
            <!-- ✂✂✂✂✂✂ Sekcja wycięta dla przejżystości ✂✂✂✂✂✂ -->
            <attributes>
              <a>
                <name><![CDATA[Rozmiar]]></name>
                <value><![CDATA[M]]></value>
              </a>
              <a>
                <name><![CDATA[Sznurówki]]></name>
                <value><![CDATA[Zielone]]></value>
              </a>
            </attributes>
          </c>
          <c> <!-- Kombinacja - może być wiele -->
            <!-- ✂✂✂✂✂✂ Sekcja wycięta dla przejżystości ✂✂✂✂✂✂ -->
            <attributes>
              <a>
                <name><![CDATA[Rozmiar]]></name>
                <value><![CDATA[M]]></value>
              </a>
              <a>
                <name><![CDATA[Sznurówki]]></name>
                <value><![CDATA[Czerwone]]></value>
              </a>
            </attributes>
          </c>
        </combinations>
      </p>
    </products>
  </root>