Poniższy artykuł zakłada, że czytający zapoznał się z sekcją podstawowej konfiguracji

W przypadku eksportu XML do Carrefour, należy pamiętać o kilku ważnych zasadach:
• Konfiguracja pliku XML z Produktami i Ofertami musi być zgodna! (więcej poniżej)
• Nie wolno usunąć/wyłączyć/ukryć z katalogu sklepu produktu, który znajduje się w Carrefour Marketplace ze stanem > 0.
Aby usunąć produkt z Oferty i uniknąć problemów z Carrefour, prosimy ustawic stan magazynowy produktu na 0, odczekać aż Carrefour wyłączy produkt, dopiero następnie można bezpiecznie usunąć produkt.

System Carrefour wymaga nagłówków Content-Length: *, w tym celu plik wpierw musi zostać zapisany w postaci pliku na serwerze.
Oryginalny komunikat systemu: Please note that the seller should also add the HTTP "Content-Length" header in his https page.
(The "Last-Modified" and "Content-Length" headers are mandatory for Mirakl to get the resource)

Sekcja konfiguracji panelu Carrefour:

Poniżej objaśniamy sposób konfiguracji importu plików do Carrefour:

  1. Protokół: Wybieramy protokół jakim Carrefour ma łączyć się z naszym serwerem
  2. Nazwa hosta: Domena prowadząca do naszej strony
  3. Port: Port wykorzystany do połączenia z naszym serwerem (Zależnie od protokołu: dla HTTP jest to port 80, a dla HTTPS jest to port 443)
  4. Ścieżka: Ścieżka prowadząca do pliku na naszym serwerze
  5. Nazwa użytkownika: Wypełniamy tylko jeśli link do pobierania pliku zabezpieczony jest loginem i hasłem
  6. Hasło: Wypełniamy tylko jeśli link do pobierania pliku zabezpieczony jest loginem i hasłem

Przykład podany na poniższym obrazku wskazuje systemowi Carrefour, że plik zawierający informacje o produktach można pobrać pod linkiem:

http://example.com/xml/carrefour_products.xml

A plik zawierający oferty pod linkiem:

https://example.com/xml/carrefour_offers.xml

carrefour_panel

Sekcja o błędach importu:

Pod poniższym linkiem znajduje się nasze narzędzie do odczytu błędów wyrzucanych przez system Carrefour w trakcie importu ofert:

Narzędzie odczytu błędów

Instrukcja obsługi zawarta jest na stronie z narzędziem.

Zobacz też: Generowanie plików na serwerze