Sekcja jest cały w budowie, to tylko zalążek
W przypadku eksportu XML do eMag, należy pamiętać, że nie wolno usunąć/wyłączyć/ukryć z katalogu sklepu produktu, który znajduje się w eMag Marketplace ze stanem > 0.
Aby usunąć produkt z Oferty i uniknąć problemów z eMag, prosimy ustawic stan magazynowy produktu na 0, odczekać aż Carrefour wyłączy produkt, dopiero następnie można bezpiecznie usunąć produkt.
Uwaga na specyficzne wyamgania systemu eMag! Zalecamy przeczytanie poniższego przed pierwszym eksportem do platformy eMag!

Platforma eMag ma dość specyficzne wymagania, jeśli chodzi o ID produktów. Każde ID produktu musi zawierać tylko i wyłącznie cyfry.

W przypadku eksportu produktów bazowych, problem nie występuje. Jednakże w przypadku eksportu kombinacji jako osobnych produktów (funkcja dziel produkty na osobne jeźli zawierają atrybuty), produkty utworzoene zawierają ID w formacie zlepionego ID produktu i ID kombinacji. 132-322 przedstawia produkt o ID 132 i kombinacji 322.

Aby umożliwić klientom eksport takich produktów, niezbędne jest podmienienie ID produktów na numeryczne.
Można to zrobić samemu za pomocą custom_functions.php lub też za pomocą modułu eMag Fix ( instrukcja ).

Screeny z Panelu

emag_panel1 emag_panel2 emag_panel3