Dodanie pliku danych

Oczywiście, wpierw potrzebujesz konta Google Merachant Center - GMC

Jak skonfigurować plik z danymi

Dowawanie pliku XML

1 Najpierw wchodzimy w sekcję “Pliki danych”

2 Nastepnie klikamy ikonkę (+), aby dodać nowy XML

Dowawanie pliku XML

1 Wybieramy kraj sprzedaży, tutaj zaznaczymy Polska, a Język 2 zaznaczymy polski.

Dowawanie pliku XML

W polu 1 wpisz nazwę pliku. Jest to nazwa głównie informacyjna, abyś mógł skojarzyć plik.

Jako sposób 2 pobierania pliku wybieramy Zaplanowane pobieranie.
Ta metoda automatycznie będzie nam pobierała plik XML i odświeżała informacje o ofercie.

Dowawanie pliku XML

NA tej stronie w polu 1 również wpisujemy nazwę pliku. Sam nie wiem po co, ale Google tak chce.

W polu 2 wybierz częstotliwość pobierania pliku. Dla standardowego sklepu internetowego zalecamy pobrać plik raz dziennie.

3 Następnie wybierz, o której godzinie GMC będzie pobierał plik XML.

Jeśli posiadasz integrację z hurtownią jak np. nasza Integracja z hurtowniami, to warto, aby GMC pobierał plik XML po imporcie stanów magazynowych i ofert z hurtowni. Dzięki temu oferta w GMC będzie najbardziej aktualna.

W polu 4 ustaw strefę czasową, według jakiej ma być pobierany plik.

W polu 5 wstawiamy adres pliku XML z PriceWars II. O tym etapie możesz przeczytać tutaj

Dowawanie pliku XML Dowawanie pliku XML Dowawanie pliku XML Dowawanie pliku XML Dowawanie pliku XML

Dodanie prefixów