Błędy w imporcie oferty

Google po zaimportowaniu feeda produktowego potrafi wygenerować błędy. Jest to na ogół związane z długą procedurą akceptacji po stronie serwerów Google i trwa od 1 do 4 dni.

Błąd braku GTIN

Bardzo często klienci mają problem z akceptacją produktów przez google, jednym z nich jest brak kodów GTIN ( inaczej EAN ).

Google celem zapewnienia jak najlepszych wyników, zawsze tworzy ciekawe systemy, które mają zapewnić jak najlepsze wyniki wyszukiwania.

System sprawdzaia produktów GMC nie jest wyjątkiem. Poniżej przedstawiamy schemat blokowy, który stara się wyjaśnić najprawdopodobniejszy schemat działania algorytmu, który odrzuca produkty ze względu na brak numeru GTIN/EAN13

google_dzialniegmc_uml

Powyższy zabezpiecza przed dodaniem produktów bez kodów EAN i jednocześnie wymusza na sprzedawcach uzupełnienie kodów GTIN/EAN w przypadku ich braku w sklepie.

Eksport dodatkowych parametrów

shipping - Dodawanie informacji o kosztach dostawy

W Prestashop jest dość trudno zdefiniwać koszty dostawy, jako, że ich wyliczanie bazuje typowo na wyliczenaich koszyka. Aby w pełni korzystać z wyliczeń presty przy dostawach, wymagałoby to stworzenia dla każdego produktu osobnego koszyka i wyliczenia ceny dla danego koszyka. I nie uwzględniałoby to specyficznych danych jak geolokacja itp.

Dlatego też cały temat dostaw zostawiamy w gestii ustawień klienta. Przykład jak to zrobić:

W module dodaliśmy kilka smartTagów, które pozwalają na wyszukiwanie kuriera, listy itp. Jak można użyć tego systemu w przypadku google zamieszczamy poniżej:

W ustawieniach XML w sekcji Inne znajduje się pole Dodatkowe tagi XML a w nim można zdefiniować inforamcje o dostawie

<attrs>
	<a name="Producent">
		<![CDATA[{manufacturer_name}]]>
	</a>
	<a name="Kod_producenta">
		<![CDATA[{reference}]]>
	</a>
	<a name="EAN">
		<![CDATA[{ean13}]]>
	</a>
</attrs>
<!-- Na sztywno - pełny przykład -->
<g:shipping>
	<g:country>US</g:country>
	<g:region>MA</g:region>
	<g:service>Transport lądowy</g:service>
	<g:price>6.49 USD</g:price>
</g:shipping>
<!-- Dynamicznie - pobierane z cechy-->
<g:shipping>
	<g:country>US</g:country>
	<g:price>{cecha:n} {currency}</g:price>
</g:shipping>

<!-- Dynamicznie - pobieranie najniższej ceny dostawy -->
<g:shipping>
	<g:country>US</g:country>
	<g:price>{ShippingPriceLowestVal} {currency}</g:price>
</g:shipping>

<!-- Dynamicznie - pobierane z najszybszej ceny dostawy -->
<g:shipping>
	<g:country>US</g:country>
	<g:price>{ShippingPriceFastestVal} {currency}</g:price>
</g:shipping>