Każdy sklep ma inaczej przypisane parametry do produktów. W niektórych sklepach kolor jest przypisany do cechy, w innych jest to atrybut produktu.

Podstawowa konfiguracja

Moduł Google jest domyślnie skonfigurowany, aby wysyłać podstawowe dane do XML
Dane, które są specyficzne dla danej branży/kategorii nie są eksportowane domyślnie.

Weźmy tutaj na przykład branże np. odzieżową. Wymaga ona najwięcej dodatkowych tagów.

Przykładowe dodatkowe tagi

Przykładowe, dodatkowe tagi XML, które można wkleić dla branży odzież. Przykład poniżej nie wyeksportuje nic poza pustymi tagami. Jest to tylko lista tagów.

<g:size></g:size>
<g:size_type></g:size_type>
<g:pattern></g:pattern>
<g:material></g:material>
<g:gender></g:gender>
<g:color></g:color>
<g:age_group></g:age_group>

Przykładowe uzupełnienie tagów dla Google

Załóżmy, że w Twoim sklepie Rozmiary i kolory trzymasz w atrybutach. Aby je wyeksprotować musisz dodać dwa dodatkowe tagi.

Tworzenie XML GMC używając atrybutów

Domyślnie grupa atrybutów z kolorem w Twoim sklepie będzie miała ID 3 (Size). A Grupa z rozmiarem ID 1 (Color)

<g:size>{atrybut:1}</g:size>
<g:color>{atrybut:3}</g:color>

Efektem takiej konfiguracji będzie np.

<g:size>XL</g:size>
<g:color>Czerwony</g:color>

Przykład używajacy cech

W poniższym przykładzie pokazaliśmy, jak możesz wyeksportować rozmiar i kolor używając cech.

<g:size>{cecha:1}</g:size>
<g:color>{cecha:2}</g:color>

Rezultat będzie podobny do tego z poprzedniego przykładu.

Pełen przykład (mieszane)

Istnieje możliwość, że masz różnie zdefiniowane właściwości. Raz w cechach, raz w atrybutach. Atrybuty można dowolnie mieszać.

<g:size>{atrybut:1}</g:size>
<g:color>{cecha:1}</g:color>
<g:size_type>{cecha:5}</g:size_type>
<g:pattern>{cecha:4}</g:pattern>
<g:material>{cecha:3}</g:material>
<g:gender>{cecha:12}</g:gender>
<g:age_group>{cecha:9}</g:age_group>

Wartości w 2 atrybutach

Nie jest to docelowe rozwiązanie. W chwili obecnej, jeśli mamy kolory dla części produktów w cechach, a dla innej w atrybutach, możemy je wyeksportować za pomocą następującej składni:

<g:size>{atrybut:1}{cecha:1}</g:size>

Jest to tymczasowe obejście, nad którego rozwiązaniem pracujemy. Spowoduje to wstawienie wartości dla cechy i atrybutu i zadziała, jeśli jedna z wartości jest niezdefiniowana. Jeśli dany produkt ma zdefiniowane dwie wartości, to wstawi to obie wartości.

Zwróć uwagę, że jeśli wartości atrybutów lub cech zawierają znaki specjalne, będziesz musiał je umieścić w znacznikach CDATA

<g:size><[!CDATA[{atrybut:1}]]></g:size>

Więcej o smartTagach możesz przeczytać tutaj

Dostępna jest również rozpiska wszystkich tagów w dokumentacji Google: https://support.google.com/