Google Local Inventory Ads jest rozszerzeniem standardoweego formatu Google.

Aby go włączyć należy przejść do ustawień konkretnego pliku XML i odnaleźć sekcję Google Local Inventory Ads.

Sekcja ta zawiera wszystkie niezbędne ustawienia w celu integracji LIA.

Dodatkowo, włączneiem/wyłączeniem rozszerzenia można sterować za pomocą parametru: google_lia

https://example.com/modules/pricewars2/service.php?id_xml=1&google_lia=1