Błędy 500 podczas generowania XML

Widząc błędy 500 podczas generowania XML trudno jest jednoznacznie określić przyczynę błedu. Błedy te maskują realna przyczynę. Oto najczęstsze przyczyny błędów 500.

  • Limit czasu wykonywania skryptu. PriceWars II wymaga do wygenerowania pliku więcej zasobów serwera niż potrzebuje sklep do wygenerowania karty produktu.
  • Limit pamięci. PriceWars II jest zoptymalizowany i nie powinien podczas generowania XML zużywać więcej jak 256MB RAM (teoretycnzie około 128MB). Ale wpływ na to mają też inne moduły i sam skrypt sklepu i zastosowane w nim indywidualne modyfikacje i optymalizacje.

Jeśli masz błąd 500, to na sam początek musisz włączyć tryb debugowania w Prestashop/thirty bees

Ważna inforamcja. Jeśli Twój sklep przechodził optymalizację i ktoś dodał dodatkowe systemy cache'ujące. Powinny one być wyłączone podczas generowania XML. Podczas generowania XML przez PriceWars II zawsze jest dostępna zmienna PW2_XML_IN_PROGRESS = true Nie wyłączenie tych mechanizmów podczas generowania XML może spowodować problemy z pamięcią.

Błąd 5xx

  • 500 Internal Server Error: To błąd ogólny. Onzaczający, żę mógł np. wystąpic błąd po stronie PHP, albo po stronie serwera.
  • 502 Bad Gateway: Serwer proxy (NGINX/LiteSpeed/Cloudflare) otrzymał nieprawidłową odpowiedź. Jest wiele powodów tego błędu. Np. w ogóle brak odpowiedzi od serwera skryptu PHP. Np. Skrypt został zabity przez serwer ze względów bezpieczeństwa.
  • 503 Service Unavailable: Oznacza przeciążenie serwera lub brak/ograniczone zasoby do wygenerowania XML
  • 504 Gateway Timeout: Błąd oznacza, że serwer proxy (NGINX/LiteSpeed/Cloudflare) nie otrzymał poprawnej odpowiedzi od skryptu PHP w 99% przypadków jest to spowodowane zbyt krótkim czasem (timeout) serwera.

Więcej o błędach 500 znajdziesz w dziale Zrozumienie i debugowanie Błędu 500

502 i 504

Więcej na temat ograniczen i limitów NGINX/LiteSpeed/Cloudflare znajdziesz tutaj