Jeśli mamy już gotowy plik CSV z własnymi danymi, musimy go wgrać do modułu.

Pierwszym krokiem jest stworzenie nowego wpisu z informacjami o pliku CSV.

spw_create_new_csv

Wpisujemy nazwę (jest to nazwa ifnormacyjna dla nas. Np. co się znajduje w pliku CSV).
Po dodaniu nowego wpisu pojawi się on nam na liście zdefiniowanych CSV

spw_manage_csv

Edycja Ustwień

Po kliknięciu “Edit” na liście, przechodzimy do okna edycji CSV

spw_edit

Mamy tutaj kilka opcji do zmiany.

Najwazniejszą jest separator pól, oraz powiązanie konkretnego CSV z XML w module PriceWars II

Ważną opcją jest też kolejność zastosowania.

Wgranie pliku

spw_edit_upload

Na samym końcu musimy wgrać pliki do modułu. Nasz gotowy plik należy tutaj wgrać.

Walidacja pliku CSV