Ustawianie PriceWars II - CSV Manager

Generowanie CSV

Pierwszym elementem naszego modułu jest geneator CSV.

Aby rozpocząć pracę z modułem, trzeba wygenerować nowy plik CSV z listą produktów (Oczywiście można taki CSV stworzyć ręcznie).

Generator CSV generuje CSV, który wystarczy uzupełnić własnymi danymi.

Krok po kroku

csv_new

  • Wybór Ktegorii. Opcjonalnie możesz odfiltrować z jakich kategorii chcesz wyeksportować produkty. Brak zaznaczenia kategorii spowoduje eksport całej oferty.
  • Wybór separatora (delimiter) pól w polu CSV. Według standardów jest to przecinek, jednakże Microsoft Excel eksportuje pliki CSV rodzielone średnikiem (SSV)
  • Filtrowanie Aktywnych produktów. Domyślnie moduł wyeksportuje jedynie aktywne produkty
  • Sekcja “Dodawnie pola”, oferuje możliwość wyboru jakie dodatkowe kolumny wyeksportować podczas tworzenia nowego pliku CSV (Aby nie uzupełniać kolumn ręcznie).
  • Na sam koniec klikamy przycsk “Wygeneruj CSV”.

Plik ten jest automatycznie pobierany przez przez przeglądarkę. Następnie należy go otworzyć w programie umożliwiającym edycje CSV (OpenOffice/Excel) , usunąć zbędne kolumny i uzupełnić pola pożądanymi wartościami.

Uzupełnianie istniejacych CSV

Opcja Uzupełnij CSV pozwala na wybranie już stworzonego pliku CSV i uzupełnienie go o brakujące produkty.

Przy uzupełnianiu CSV, opcja Delimiter i Dodatkowe pola nie jest brana pod uwagę. Dane te zostają nadpisane wartościami w już istniejącym CSV.