Więcej informacji na temat modulu znajdziesz na [Stronie modułu PriceWars II - CSV Manager][module_homepage]

W tej części znajdziesz więcej informacji na temat modułu i jego konfiguracji.

Prosimy pamiętać, że moduł wymaga PriceWars II w wersji Advanced

Do czego mogę użyć modułu?

  • Blacklista (czarna lista) - Wystarczy jeden plik CSV ze wszystkimi ID produktów, aby zablokować wybrane produkty z oferty.
  • Google Labels - Dodawanie inforamcji na temat Google Lables, które wspomogą segmentację produktów w Google Merchan Center
  • Edycja nazw i cennika, dla konkretnego XML - Np. nadpisanie cen hurtowych