Aby wygenerować CSV, którym chcemy nadpisać produkty, musimy wybrać kategorie, z których produkty chcemy edytować. img_only_bl

Aby użyć modułu na potrzeby tylko usunięcia produktów z eksportu, wystarczy prosty plik zaimportowany w module.
Zawiera on dwie kolumny, pierwsza określa czy produkt ma być eksportowany, czy nie (0 - nie eksportuj, 1- eksportuj) Druga kolumna (id_product) określa do jakiego produktu ma zostać zastosowana zasada