Ustawianie Price Wars Manager

Generowanie CSV

Aby wygenerować CSV, którym chcemy nadpisać produkty, musimy wybrać kategorie, z których produkty chcemy edytować. csv_new

 1. Możemy podać własną nazwę dla pliku, który chcemy stworzyć.
 2. Ta opcja określa czy wybrane produkty mają się eksportować w pliku XML.
 3. Tak jak opcja mówi, pobiera tylko aktywne produkty ze sklepu.
 4. Dzieli każdy atrybut produktu jako nowy osobny produkt.
 5. Określamy tutaj, które informacje o XML chcemy podmienić za pomocą naszego CSV.

Edycja CSV

Na poniższym zdjęciu jest wygenerowany plik z zaznaczonymi polami “Ceny” oraz “Kombinacje atrybutów” plik_csv

Pola na zdjęciu ktore są puste, będą miały usunięte wartości w pliku XML, natomiast pole zawierające znacznik “–”, będą omijane przy podmianie wartości pól.

Zarządzanie CSV

Przy użyciu tego przycisku, csv_controller

Przenosimy się do drugiej strony, na której mamy zarządzanie naszymi plikami CSV man_csv

 1. Przycisk przenoszący nas do strony tworzenia nowego pliku nadpisań do XML
 2. Przycisk przenoszący nas do poprzedniej strony gdzie mogliśmy eksportować i tworzyć pliki CSV.
 3. Po stworzeniu pliku nadpisań przy pomocy punktu 1. wchodzimy w jego edycję.

set_overwrite

Tylko górne pole o nazwie CSV pojawia się gdy tworzymy nowy plik nadpisań. Natomiast przy edycji, mamy dostęp do większej ilości opcji.

 1. Tu decydujemy czy nasz plik ma być aktywny i nadpisywać nasz XML.
 2. W tym polu wpisujemy liczby i określamy kolejność w jakiej nasze pliki będą nadpisywać dane sklepowe w pliku XML. (Najpierw 1, potem 2, potem 3, itd.)
 3. W tej ramce wybieramy na jakich plikach stworzonych przez nas w Price Wars 2 mamy użyć nadpisań.
 4. Tutaj wgrywamy wygenerowany i edytowany przez nas plik CSV, aby zaimportować reguły według których chcemy nadpisywać nasz plik XML.
 5. Oczywiście po wybraniu naszych opcji wszystko musimy zapisać.

Testowanie

Jak już wgramy nasz plik z regułami nadpisywań to możemy zobaczyć, jak będzie wyglądał produkt po naszych nadpisaniach. Udajemy się do strony związanej z zarządzaniem naszych plików CSV i na dole mamy ramkę do testów.

testy W tym celu wybieramy nasz plik XML, który chcielibyśmy nadpisać, oraz wpisujemy ID produktu, który ma zostać nadpisany. Po wciśnięciu przycisku testuj powinnny pojawić się informacje o nadpisanych polach i ich wartościach dla tego produktu.