PriceWars II

Legenda
🔥 Ważna poprawka
💡 Nowa funkcja
🐾 Informacja o zmianie
🐞 Fix

Zmiany

v 4.38.1 [2024-01-12]
🐞 Naprawiono wyliczanie ceny dostawy dla Multistore
🐞 Naprawiono generowanie nazwy producenta/marki dla PS 8
🐾 Ustandaryzowano nazwę modułu

v 4.38.0 [2024-01-05]
🔥 Google: Dodano predefiniowane/zarezerwowane zmienne (smartTagi)

v 4.37.4 [2024-01-01]
🐞 Poprawiono rejestrację haka, którego moduł nie używał (backOfficeHome -> displayBackOfficeHeader) Blokowało to instalację modułu na PS8

v 4.37.3 [2023-12-29]
🐾 Ceneo: Dodano wsparcie dla Basket = 2 - Włącza dodaj do koszyka i blokuje przejście do sklepu
🐾 Mapa strony: Dodano opcję, która pozwala na eksport pełnego drzewa kategorii

v 4.37.2 [2023-12-05]
🐾 Poprawiono wyłapywanie błędów

v 4.37.1 [2023-11-21]
🐾 Google: Dodano wsparcie dla paramettru google_lia

v 4.37.0 [2023-11-19]
💡 Dodano integrację z modułem SEIGI PriceHistory
💡 Dodano smartTag {smartTagOmnibusPrice}
💡 Google: dodano wsparcie dla g_delivery_country
🐾 Poprawiono wyświetlanie błędów
🐞 Poprawiono błąd gdzie moduł dzielił przez 0

v 4.36.3 [2023-11-18]
🐞 Naprawiono problem, gdzie wymuszenie waluty nie działało poprawnie

v 4.36.2 [2023-11-16]
💡 Dodano parametry id_lang i id_currency podczas generowania XML, aby nadpisać język i walutę
@see https://docs.seigi.eu/Price_Wars_II/Podstawowa_konfiguracja/jeden_xml_wiele_jezykow_walut.html