Powiązany moduł: Darmowy moduł Cookies 2022 dla Prestashop i thirty bees

Ponowne wyświetlenie zgód

Aby dodać przycisk ponownego wyświetlenia zgód Cookies na stronie, wystarczy do kodu strony dodać następująćy znacznik:

<button type="button" data-cc="c-settings" class="cc-link" aria-haspopup="dialog">
  Zmień zgody Coookies
</button>

Guzik można dowolnie ostylować i dostosować do swoich potrzeb.

Działanie z innymi modułami

Nasz darmowy moduł ma identyczną zasadę dzialania jak inne, komercyjne moduły Cookie.

W momencie, gdy klient nie wyraża zgody na śledzenie, nasz moduł dba o to, aby ciasteczka nie były przechowywane (były usuwane) z przeglądarki.

Pomaga to spełnić ustawowe wymagania.

Rozwiązanie to ma pewne ogranicznia, nie możemy wpływać na inne moduły i implementacje tagów śledzących jak GA4, czy Meta pixel.

Twoja implementacja powinna sprawdzać czy klient wyraził zgody, a następnie (w razie potrzeby) zaimplementować odpowiednie mechanizmy, które spowodują dostosowanie zachowania implementacji/modułu do zgód użytkownika.

Po stornie PHP możesz uzyskać dostęp do zgód użytkownika poprzez zmienną $_COOKIE['cc_cookie'].

Zawartością zmiennej są dane w formacje JSON. Np

W przypadku wyrażenia zgody na wszystkie rodzaje śledzenia, dane JSON wyglądają następująco.

{
 "categories": [
  "necessary",
  "analytics",
  "targeting"
 ],
 "level": [
  "necessary",
  "analytics",
  "targeting"
 ],
 "revision": 0,
 "data": null,
 "rfc_cookie": false,
 "consent_date": "2023-11-02T11:29:38.285Z",
 "consent_uuid": "bae338f3-7f39-4ac5-83fd-8cfe1f5c2fe3",
 "last_consent_update": "2023-11-02T11:29:38.285Z"
}

W przypadku odrzucenia wszystkich zgód, dane wygląda następująco

{
 "categories": [
  "necessary"
 ],
 "level": [
  "necessary"
 ],
 "revision": 0,
 "data": null,
 "rfc_cookie": false,
 "consent_date": "2023-11-02T11:29:54.984Z",
 "consent_uuid": "7f14b219-2dcf-4cd2-b179-ed581705d6c8",
 "last_consent_update": "2023-11-02T11:29:54.984Z"
}

Przykładowy kod warunkowy dla implementacji kodu/modułu analitycznego::

if(isset($_COOKIE['cc_cookie']) && $cc_cookie = json_decode($_COOKIE['cc_cookie'])){
  if(in_array('analytics', $cc_cookie['categories'])){
    // Klient wyraził zgodę na Cookie z kategorii Analityczne
  }
  if(in_array('targeting', $cc_cookie['categories'])){
    // Klient wyraził zgodę na Cookie z kategorii Śledzące/Targetujące
  }
  
} else {
  // Klient nie podjął jeszcze decyzji o zgodzie ani odrzuceniu Coookies 
}

Na podstawie tych danych, możesz dostosować swoją implementację systemów śledzących do