Ustawianie MobyDickLegrand

O module

Moduł pomocniczy do importu produktów Legrand. Bez tego modułu import tych produktów nie jest możliwy.

Struktura pliku CSV

Wiele ID w systemie Legrand ma 0 na początku, a większość edytorów plików typu Excel lub LibreOffice Calc usuwa zera z początku ciągów liczbowych, co uniemożliwi import danych z pliku CSV

Pierwszy wiersz w pliku CSV musi zawierać nagłówki z poniższej listy

Pola do nadpisania wyszukujemy po nagłówkach, dlatego nagłówki muszą mieć bardzo specyficzne nazwy:

  • supplier_id - ID produktu w systemie Legrand (Pole wymagane)

  • name - Nazwa produktu

  • wholesale_price - cena netto sprzedaży w sklepie

  • buy_price - cena netto zakupu od hurtownika

  • tax - wartość podatku VAT (np. 23 lub 8)

  • description - Opis produktu

  • short_description - Krótki opis produktu

  • stock - Stan magazynowy

Przykłądowy plik CSV

supplier_id name wholesale_price tax description short_description stock
012312 Nasza nowa nazwa produtu 50 23 500

1000
012312 Nasza nowa nazwa produtu 50 23 500

1000
012312 Nasza nowa nazwa produtu 50 23 500

1000

Dodawanie pliku CSV

Plik CSV należy wrzucić do folderu /csv w katalogu modułu, a następnie wybrać 1 lub 2 pliki w konfiguracji modułu.

Wybrane pliki będą otwierane w trakcie importu produktów.

Opisy i ceny mogą być w jednym pliku, ale można też rozdzielić te dane na 2 różne pliki, nie trzeba w konfiguracji modułu ustawiać obu plików.