Ustawianie MobyDickLegrand

O module

Moduł pomocniczy do importu produktów Legrand. Bez tego modułu import tych produktów nie jest możliwy.

Struktura pliku CSV

Wiele ID w systemie Legrand ma 0 na początku, a większość edytorów plików typu Excel lub LibreOffice Calc usuwa zera z początku ciągów liczbowych, co uniemożliwi import danych z pliku CSV

Pierwszy wiersz w pliku CSV musi zawierać nagłówki z poniższej listy

Pola do nadpisania wyszukujemy po nagłówkach, dlatego nagłówki muszą mieć bardzo specyficzne nazwy:

  • supplier_id - ID produktu w systemie Legrand (Pole wymagane)

  • name - Nazwa produktu

  • wholesale_price - cena netto sprzedaży w sklepie

  • buy_price - cena netto zakupu od hurtownika

  • tax - wartość podatku VAT (np. 23 lub 8)

  • description - Opis produktu

  • short_description - Krótki opis produktu

  • stock - Stan magazynowy

Przykłądowy plik CSV

supplier_id name wholesale_price tax description short_description stock
012312 Nasza nowa nazwa produtu 50 23 500 <p>Opis html </p> 1000
012312 Nasza nowa nazwa produtu 50 23 500 <p>Opis html </p> 1000
012312 Nasza nowa nazwa produtu 50 23 500 <p>Opis html </p> 1000

Dodawanie pliku CSV

Plik CSV należy wrzucić do folderu /csv w katalogu modułu, a następnie wybrać 1 lub 2 pliki w konfiguracji modułu.

Wybrane pliki będą otwierane w trakcie importu produktów.

Opisy i ceny mogą być w jednym pliku, ale można też rozdzielić te dane na 2 różne pliki, nie trzeba w konfiguracji modułu ustawiać obu plików.