Gratulacje! Jeśli jesteś tutaj, to oznacza, że przeprowadziłeś pierwszy import, ale możesz mieć problem z brakującymi produktami lub chcesz wiedzieć więcej na ten temat.
Zaczynajmy!

Powody braku produktów

Powodów na brak produktu może być wiele. Mogą to być zarówno wewnętrzne błędy Prestashop, jak i błędy w trakcie integracji.

W obu przypadkach dokładamy wszelkich starań, aby moduł korygował ewentualne problemy.

Weźmy pod uwagę taki przypadek:

analiza logów mobydick integracja xml

  • 1 Pierwszy wskaźnik mówi nam, że udało się pomyślnie dodać 330 produktów do sklepu.
  • 2 Drugi wskaźnik mówi, ile produktów już istniało w sklepie i zostało zaktualizowanych.
  • 3 Trzeci wskaźnik to pominięte produkty.
  • 4 Czwarty wskaźnik mówi, ile błędów zwrócił prestashop. Na ogół będą to błędy innych modułów lub błędy, które wystąpiły w (dla bardziej zaawansowanych) ObjectModel.

5 Skip: powod (skip)

Aby łatwiej było wyszukać ewentualne problemy, każde pominięcie produktu jest znaczone słowem Skip (z ang. pomiń).

Można w ten sposób łatwo odnaleźć powód. Jak widać na zdjęciu, produkt został pominięty, ponieważ nie znajduje się on w magazynie.

W tym przypadku może to świadczyć o 2 rzeczach:

  • Produktu nie ma na magazynie, w pliku XML jest po prostu informacja, że produktu nie ma.
  • Dana hurtownia nie przekazuje informacji o stanach magazynowych. Wtedy wszystkie produkty w danej integracji będą domyślnie pominięte.

W obu przypadkach możesz zmienić ustawienia modułu tak, aby importował produkty bez stanu magazynowego.

Opcje importu produktów bez stanów magazynowych

Może być tak, że będziesz chciał zaimportować produkty bez stanów magazynowych.

Opcje modułu pozwolą Ci na import takich produktów w obu przypadkach.

Opcje importu produktów bez stanów

Omówmy 4 opcje importu produktów bez stanów.

Opcja 1 sprawi, że produkty z zerowym stanem magazynowym nie będą importowane do sklepu. Natomiast które już zostały dodane, będą miały ustawiony stan magazynowy na 0.

Opcja 3 Zaimportuje produkty z zerowym stanem magazynowym jako i ustawi ich stan na 0. Zakup takiego produktu nie będzie możliwy. Chyba że w opcjach modułu ustawisz, aby pozwolił na zamawianie produktów bez stanu magazynowego.

Opcja 4 tak samo, jak opcja 3, z tym że ustawi stan magazynowy na 1000 sztuk. Czasami niezbędne dla innych modułów.

Opcja 2 zostawiłem na koniec i jest troszkę bardziej skomplikowana. O ile w opcji 1 produkty będą miały ustawiony stan magazynowy na 0, to w przypadku tej opcji, dodany już do sklepu produkt zostanie potraktowany, jakby go nie było w XML.

Wyróżniamy dwa rodzaje niedostępnych produktów. Pierwszy to produkty, które są w pliku XML, drugie to produkty, które zostały z pliku XML usunięte.

Opcja 2 sprawi, że integracja zacznie traktować produkty z 0 stanem magazynowym, jakby zostały usunięte z XML. Wtedy zaczną do nich być stosowane inne zasady.

Warto zwrócić uwagę, że opcje w module nie mają przypadkowego ułożenia. Im opcja wyżej, tym jest ważniejsza.

Co to oznacza? Jeśli mamy 2 opcje (1) Pomiń produkty z 0 stanem magazynowym i (2) Utaw stan produktu na 1000 to moduł wykona te operacje dokładnie w tej kolejności. Najpierw produkt pominie (1), a więc nie dojdzie do kroku (2).

Natomiast jeśli zamienimy te 2 opcje miejsce, to najpierw ustawi stan magazynowy na 1000, a potem pominie produkt z zerowym stanem. Jak widać, jedna opcja wyklucza drugą.
Moduł wpierw ustawi stan magazynowy na 1000 sztuk.
Następna opcja będzie widziała już 1000 sztuk i nie zadziała.