Dostosowanie wyglądu

W module znajduje się szereg opcji przeznaczonych do modyfikacji i personalizacji wyglądu modułu:

Moduł posiada arkusz styli css generowany na podstawie wybranych ustawień pozwalający dobrać kolorystkę oraz stylistykę przycisku i wykresu

Jest wiele opcji wyświetlania wykresów oraz personalizacja tekstu w tym:

  • Tłumaczenia powiązane z systemem presty, łatwo dostępne kliknięciem tłumaczeń w białym pasku na szczycie strony/
  • Ręcznie definiowane teksty z Tagami pozwalającymi na pełną kontrolę informacji jakie się znajdą w tekście (wszystkie tagi opisane są w rozwijanym opisie pod polem)
  • Możliwość pokazywania informacji o wariancie produktu nad wykresem
  • Wybór formatu wyświetlania dla informacji tekstowej (najniższa cena przed promocją, najniższa zanotowana cena, obie ceny)

Do pełnej personalizacji wyglądu zalecamy jednak modyfikację w głównym szablonie sklepu lub nadpisanie arkusza styli w szablonie pod ścieżką:

PS 1.7 \themes\{nazwa szablonu}\modules\views\css

PS 1.6 \themes\{nazwa szablonu}\css\modules\views\css

Do wskazanego folderu trzeba wgrać plik style.css, który wpełni nadpiszę wygląd modułu

Custom hook

Moduł poza ogólnie dostępnymi zaczempami/hookami posiada też swój własny.

Aby dodać custom hook należy do szablonu wkleić taki kod:

{hook h="displayCustomPriceHistory"}

Jest to najbardziej podstawowa implementacja, która polega na byciu na stronie produktu.

Zaczep posiada też wiele opcji związanych z bardziej niestandardowym użytkowaniem modułu, ze wszystkimi możliwymi parametrami będzie on wyglądał tak:

{hook h="displayCustomPriceHistory" id_product=$product.id_product product=$product id_combination=0 show=true chart=false text=true}

Opis wszystkich parametrów zawartych w danym wywołaniu:

  • {id_product} - jest to numeryczna wartość określająca identyfikator produktu, musi być on podany gdy nie jesteśmy na stronie produktu, jest on zamienny z parametrem {product}
  • {product} - jest to obiekt produktu przekazywany do szablonów, musi być on podany gdy nie jesteśmy na stronie produktu, jest on zamienny z parametrem {id_product}

Oba powyższe parametry pozwalają nam zidentyfikować dla jakiego produktu historia cen powinna być wyświetlona.

  • {id_combination} - jest to numeryczny identyfikator wariantu produktu, nie jest on nigdzie przekazywany przez system Prestashop, więc jest to do autorskich rozwiązań na sklepach, gdzie wyświetlane są wszystkie warianty produktu na raz
  • {show} - parametr przyjmujący wartości tak/nie (true/false) pozwalający na wywoływanie hooka poza stroną produktową, przykładowo kiedy chcielibyśmy wyświetlić takie ceny na stronie kategorii lub w jakimś module z ofertą dnia.
  • {chart} - parametr przyjmujący wartości tak/nie (true/false) pozwalający na wymuszenie pokazywania lub chowania przycisku do wyświetlenia wykresu, przykładowo na stronie kategorii
  • {text} - parametr przyjmujący wartości tak/nie (true/false) pozwalający na wymuszenie pokazywania lub chowania tekstu o najniższej cenie produktu