Moduł można pobrać tutaj: Omnibus: Historia Ceny dla Prestashop i thirty bees

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją modułu.

Minimalna konfiguracja

Ustawa Omnibus wymaga od właściciela sklepu jedynie wyświetlania podstawowych informacji w formie informacji tekstowej. np. Najniższa cena regularna produktu w przeciągu ostatnich 30 dni to xxx zł Moduł można skonfigurować tak, aby wyświetlał tylko tę informacje, co można osiągnąć zmianą 2 opcji

Metody obsługiwane przez moduł

Nasz moduł nie ogranicza się jedynie do jednej metody wyświetlania ceny. Może ona zależeć od branży i polityki cenowej, a także od indywidualnej interpretacji kancelarii prawniczej obsłgującej sklep.
Aby wyjść naprzeciw potrzebom naszych klientów, opracowaliśmy 4 metody wyświetlania cen.

omnibus_graph

Instalacja i konfiguracja

Instalacja ogranicza się do zainstalowania modułu. Tak naprawdę, to wszystko czego wymaga moduł do działania.

Zaraz po zainstalowaniu modułu, zachęcamy do wejścia w konfigurację i sprawdzenia Pulpitu Kontrolnego. Sprawdza ona, czy wszystkie elementy są poprawnie podłączone.

Jeśli coś jest źle, prosimy postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi w Pulpicie Kontrolnym, zawarte tam są informacje pomagające w diagnostyce możliwych problemów.

Stworzenie nowego nowego przykładowego produktu pozwala na sprawdzenie działania, wyświetlania oraz ewentualnego poinformowania czy informacja o historii jest zawarta na stronie, lecz jest schowana w nie wyświetlanym elemencie strony

Stworzenie przykładowego produktu oraz wyświetlania na jego stronie informacji o historii ceny nie wymaga licencji na moduł, natomiast na każdym innym produkcie już tak. W razie braku licencji można aktywować licencję demo, aby przetesować działanie modułu, przycisk prowadzący do aktywacji znajduje się na stronie modułu lub w stopce strony

UWAGA: W razie braku wyświetlania na stronie produktu najczęstszymi powodami są: brak aktywnej licencji, schowany bloczek na stronie w którym wywołuje się hook/zaczep z modułem, moduły zewnętrzne modyfikujące wygląd strony.

Aby wykluczyć każdy z tych powdów należy:

  • Sprawdzić czy w panelu modułu jest aktywna licencja, na szczycie strony modułu w panelu powinna widnieć informacja o naszej licencji
  • Wejść na przykładowy produkt, aby sprawdzić czy informacja o produkcie się wyświetla, wchodząc na produkt z dodatkowymi informacjami o generowaniu zaczepów jesteśmy informowani, gdzie i jakie zaczepy się znajdują oraz powinna znaleźć się informacja czy informacja znajduje się w niewidocznym bloczku na stronie.
  • Zależnie od modułu wpływ na stronę może się różnić, od ukrycia niektórych informacji dla wybranych produktów po zmiane działania stron, tutaj główną opcją jest kliknięcie Ctrl+Shit+K dla przeglądarki Firefox lub Ctrl+Shift+J dla przeglądarki Chrome, następnie wpisać chartParser._getButton() co po kliknięciu klawisza “Enter” powinno zwrócić wygenerowany przez moduł bloczek informując o jego istnieniu, w przypadku jego braku powinien być wyszarzony napis _null_

Jeżeli wszystko wydaje się być poprawne, ale moduł nadal nie działa poprawnie np. nie zmieniają się ceny po zmianie kombinacji produktu, to najprawdopodobniej wymagane są dostosowania dla sklepu.

Zapisywanie danych

Dane zbierane przez moduł są w następujących wypadkach:

  • Wejście na stronę produktu przez klienta (ograniczenie raz na 30 minut)
  • Modyfikacja produktu po stronie panelu Admina
  • Dodanie promocji na produkt
  • Opcja powolnego odbudowywania (lżejsza wersja zadania CRON)
  • Wywołanie zadania CRON

Głównym źródłem zapisywania danych jest punkt pierwszy upewniający się, że klient zawsze widzi prawidłową cenę po wejściu na produkt. Zapis po modyfikacji produktu pozwala na upewnienie się, że ograniczenie 30 minutowe nie spowoduje pokazywania błędnej ceny po aktualizacji produktu.

Ostatnie 2 opcje pozwalają na masowy zapis wszystkich cen dla produktów, nawet tych nie odwiedzanych przez klientów lub crawlery zbierające informacje o produkcie.

Zadania CRON

Moduł posiada zadania CRON, ale są one 100% opcjonalne. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z tych zadań w celu czyszczenia bazy danych, ale nie jest to konieczne

Zadanie CRON może wykonywać się raz dziennie, aby zapobiec zbytniemu obciążeniu serwera, jest natomiast możliwość dodania parametru FORCE=true pozwalającego pominąc to zabezpiecznie, gdy potrzebujemy wykonać serie testów, ale nie chcemy czekać do kolejnego dnia, aby limit nas nie ograniczał.