Niestandardowe rozwiązania

Nie zawsze jesteśmy w stanie osiągnąć wszystko przy domyślnym działaniu Prestashop, stąd powstała ta sekcja omawiająca proste modyfikacje lub niestandardowe rozwiązania.

Dodanie informacji o kurierze zaraz pod wyborem kuriera

Dotyczy Prestashop 1.6/thirtybees

Domyślny szablon Prestashop pozwala na dodanie pola wyboru paczkomatu na dole strony. Jednak możesz chcieć wyświetlać taką informację, zaraz pod kurierem.
W tym celu należy zmodyfikować lekko domyślny szablon i dodać następująćy kod

{if isset($delivery_option[$id_address]) && $delivery_option[$id_address] == $key}
 {capture name='DisplaySDMCustom'}{hook h='DisplaySDMCustom' cart=$cart carrier_id=$key}{/capture}
 {if $smarty.capture.DisplaySDMCustom}
  <tr>
   <td class="sdm_td" colspan="100%">
    {$smarty.capture.DisplaySDMCustom}
   </td>
  </tr>
 {/if}
{/if}

Kod ten należy umieścić w tym miejscu: https://github.com/PrestaShop/PrestaShop/blob/1.6.1.24/themes/default-bootstrap/order-carrier.tpl#L120

Zdecydowaliśmy, iż takie rozwiązanie jest znacznie bezpieczniejsze niż dynamiczna modyfikacja kodu strony za pomocą javascript i będzie działać praktycznie na każdym szablonie.

Dodanie zamówienia z zewnętrznego systemu

Moduł w najbliższych wersjach wprowadzi możliwość integrowania zewnętrznych zamówień do modułu.

Nowy zaczep SDMAddOrder z parametrami $id_carrier, $name_point, $id_cart, $additional_info = null będzie pozwalał na dodanie zamówień dynamicznie.

Rozbicie parametrów:

 • $id_carrier - identyfikator dostawy w sklepie, do którego przypisane zostanie zamówienie
 • $name_point - kod identyfikacjny punktu dostawy (np. WAW012 dla systemu Inpost)
 • $id_cart - Identyfikator koszyka stworzonego przy imporcie zamówień
 • $additional_info - Wszystkie dodatkowe parametry związane z dostawą np.:
  • COD - Cash on Delivery - płatność przy odbiorze
  • weekend - paczka weekendowa
  • insurance - dodatkowe ubezpieczenie paczki