Proces eksportu

W module w wersji 2.0 pojawiła się opcja eksportu, jest ona rozszerzeniem poprzedniego podsumowania ostatnich zamówień.

Eksport możemy wykonywać w bardzo prosty sposób, wchodząc w module na stronę “Zamówienia” widzimy miejsce na złożone zamówienia, mamy 3 opcję:

  • poprzedni dzień - Wybiera cały poprzedzający dzień sprzed wybranej w środkowych polach daty
  • Zastosuj zakres dat - Pozwala wybrać dowolny zakres dni do wyświetlenia zamówień, z precyzją do godzin, dla sklepów które chcą wykonywać częściowe eksporty kilka razy na dzień.
  • następny dzień - Wybiera cały kolejny dzień po wybranej w środkowych polach dacie

Wybieranie zamówień

Po wstępnym wybraniu dat mamy pokazaną tabelkę z pełną listą zamówień z danego okresu.

Moduł zależnie od użytych integracji i statusów zamówień generuje przyciski pozwalające zaznaczać grupowo zamówienia w tabelce.

Analogicznie przycisk z integracją działa tylko na zamówienia przypisane do danej integracji, natomiast w przypadku statusów zamówień przyciski mają tylko wpływ na zamówienia z danym statusem.

Przykładowo możemy zaznaczyć wszystkie produkty dla integracji Inpost oraz Orlen, następnie odznaczyć wszystkie ze statusem wysłane oraz oczekujące na płatność.

Po wybraniu wszystkich zamówień, które chcemy, możemy pod tableką rozwinąć zaawansowane ustawienia eksportu, gdzie możemy wybrać specyficzne formaty dla każdej integracji.

Po ustawieniu wszystkiego klikamy przycisk eksportu.

Formaty zamówień

Moduł obsługuje 3 główne rodzaje eksportów CSV:

  • Natywne - są to formaty specyficzne dla paneli obsługi danego kuriera
  • Zewnętrzne - są to formaty robione dla brokerów kurierskich, którzy pomagają w wysyłce zamówień (np. globkurier.pl, furgonetka.pl, itd.)
  • Wewnętrzne - w module mogą znajdować się formaty, które nie są kompatybilne z żadnym kurierem, są one zaprojektowane, aby pracownik mógł sobie pobrać pełną listę zamówień do kompletowania ich lub innych działań, które wymagają szybkiego dostępu do danych potrzebnych do wysyłki.

Pobieranie plików

Moduł po wygenerowaniu plików tworzy linki oraz wyświetla je na górze strony z zamówieniami. Pełna lista plików jest dostępna na dole strony.

Ze względu na to, że moduł może generować wiele plików na raz, nie rozpoczynamy pobierania od razu, tylko generujemy linki pozwalające pobierać pliki pojedyńczo.

Każde generowanie związane z danym formatem usuwa stary plik tego formatu, co zawsze pozwala pobrać tylko najnowszy wygenerowany plik i nie tworzy się ogromna ilość starych plików, które wymagałyby ręcznego usuwania.