Systemy zarządzania zamówieniami

Jeżeli jakiś system zarządzania zamówieniami zostanie zintegrowany z modułem to w tej sekcji będzie o tym informacja.

Integracja z Baselinker

Przy współpracy z firmą Baselinker przygotowaliśmy moduł tak, aby Baselinker mógł pobierać zapisane przez nasz moduł informacje o dostawie.

W tym celu należy pobrać rozszerzenie ze strony Baselinkera, które rozszerza możliwości API. https://developers.baselinker.com/shops_api/extensions/

Nasz moduł wspierany jest od wersji rozszerzenia 0.0.21

Wszystkie informacje przekazywane są do Baselinkera przez moduł, więc nie jest wymagane aktualizowanie ponad wskazaną wersję, aby zawsze mieć pełną kompatybilność i przekazywać wszystkie dane do ich systemu z naszego modułu.

Pobieranie informacji o punkcie dostawy przez systemy zewnętrzne

Z racji, iż różne systemy korzystają z informacji o punktach odbioru, poniżej przedstawiamy fragment kodu, który pozwoli pobrać z naszego modułu informacje o wybranym przez klienta punkcie dostawy.

$seigiDeliveryManager = Module::getInstanceByName('seigideliverymanager');
if($seigiDeliveryManager){
  $idCart = 1; // Potrzebne nam będzie albo ID Koszyka, albo zamówienia
  $idOrder = Order::getOrderByCartId($idCart); // Krok opcjonalny jeśli mamy ID Koszyka
  $orderShop = new Order($idOrder);
  $point = false;
  if($orderShop)
    $point = $sdm->getDestination($orderShop->id_cart, $orderShop->id_carrier);
}