Systemy zarządzania zamówieniami

Jeżeli jakiś system zarządzania zamówieniami zostanie zintegrowany z modułem to w tej sekcji będzie o tym informacja.

Integracja z Baselinker

Przy współpracy z firmą Baselinker przygotowaliśmy moduł tak, aby Baselinker mógł pobierać zapisane przez nasz moduł informacje o dostawie.

W tym celu należy pobrać rozszerzenie ze strony Baselinkera, które rozszerza możliwości API. https://developers.baselinker.com/shops_api/extensions/

Nasz moduł wspierany jest od wersji rozszerzenia 0.0.21

Wszystkie informacje przekazywane są do Baselinkera przez moduł, więc nie jest wymagane aktualizowanie ponad wskazaną wersję, aby zawsze mieć pełną kompatybilność i przekazywać wszystkie dane do ich systemu z naszego modułu.