Ustawienia Modułu

Moduł wymaga niewiele ustawiania, praktycznie wystarczy przypisać przewoźnika i w większości wypadków powinien działać od ręki.

Ustawienia map

Ze względu na to, że moduł posiada autorskie rozwiązanie do obsługi map, to mamy też możliwość na wpływanie na nie, aktualnie do wyboru jest tylko rozwiązanie Leaflet maps.

Nie przeszkadza nam to jednak w możliwych ustawieniach, po pierwsze możemy użyć usługi CDN, aby dostarczać tła mapy.

Jedną z szerzej znanych usług CDN do map Leaflet jest Map Box, który jest usługą płatną, ale rozbija ruch na wiele serwerów oferując o wiele stabilniejsze i szybsze doświadczenie w porównaniu do scentralizowanego rozwiązania.

Kolejną możliwością jest dopasowywanie mapy, a raczej zachowań mapy, do swoich potrzeb. Wymagana do tego jest wiedza programistyczna, ale zapewnia nam to szerokie możliwości modyfikacji.

Przykładowe możliwości:

  • scrollWheelZoom - pozwala zmieniać zachowanie przybliżania przez kółko myszy
  • minZoom/maxZoom - granica minimalnego zbliżenia lub oddalenia
  • maxBounds - ogranicza możliwość przekroczenia granic na mapie, czyli możemy mapę ograniczyć do kraju, regionu lub nawet miasta

Są to już bardziej zaawansowane opcje, które mogą zaszkodzić poprawnemu działaniu mapy, więc modyfikacje są wskazane dla osób z wystarczającą wiedzą techniczną w tym zakresie.

Ustawienia Modułów Zewnętrznych

Ze względu na to, że każdy moduł jest inny i może się inaczej zachowywać, dodaliśmy kilka opcji pomagających z kompatybilnością naszego modułu z innymi. Głównym powodem jest ograniczenie działania modułu do koszyka, ponieważ nie jest on potrzebny w żadnym innym miejscu na sklepie, co mogłoby też obniżać oceny Google za nie używany kod, co finalnie wpływałoby na pozycjonowanie strony.

Opcja Moduł kasy ma za zadanie pozwolić się pokazać modułowi na stronie przypisanej do danego modułu, niestety nie każdy moduł identyfikuje się jako moduł podsumowania zamówienia. W przypadku modułu, który działa jak koszyk, ale nie jest rozpoznawalny jako podsumowanie zamówienia, to nasze rozwiązanie się na nim nie pojawi.

Opcja Selektor przycisku kasy ma za zadanie zablokować przejście do dalszego kroku bez wyboru punktu dostawy. Moduł używając tej opcji znajduje przycisk przejścia na kolejny krok zamówienia i w wypadku nie wybrania punktu uniemożliwia przejście dalej, dopóki punkt nie zostanie wybrany dla aktualnie wskazanego sposobu dostawy

Ustawienia integracji

Każda integracja ma swój zestaw ustawień, aby można było wszystko ustawić w dowolny sposób.

Ustawienia Przewożników

Jest to jedyne wymagane ustawienie.

Moduł potrzebuje przypisania w bazie danych do istniejącego przewoźnika, aby bloczek mógł zostać wygenerowany przez Prestashop. W przypadku bycia przypisanym do innej opcji dostawy mamy wyszarzony przycisk nie pozwalający wybrać przewoźnika, w przypadku wyłączonej dostawy mamy informację, że dostawa jest niedostępna, ale nadal możemy przypisać do niej integrację.

Ustawienia wyświetlania

Stworzyliśmy własny system do wybierania punktów na mapie oraz pole wyboru, co pozwala na niezależne działanie sklepu od czynników zewnętrznych. Pozwala to też na unifikację rozwiązania między różnymi przewoźnikami, żeby nie włączać wielu różnych widżetów.

Moduł oczywiście obsługuje też wyświetlanie natywnych widżetów dostawców w momencie kiedy zostaną one dodane do modułu, wtedy taka opcja pojawia się w ustawieniach przewoźnika.

Udogodnienia

Jest to zakładka z dodatkami pomocnymi dla klientów, przykładowo wybór ostatnio wybranego punktu z poprzedniego zamówienia, aby klient nie musiał za każdym razem szukać miejsca na mapie lub wpisywać go w wyszukiwarkę, tylko jednym kliknięciem miał stale wybierany punkt.