Specjalny hook dla ułatwienia pracy deweloperów

Moduł, dla ułatwienia integracji i dostosowania, domyślnie obsługuje wbudowane w PrestaShop haki. Wybór haka jest konfigurowany na poziomie grupy, co pozwala mniej zaawansownym użytkownikom korzystać z modułu.

Jednakże, czasami wbudowane haki nie są wystarczające dla potrzeb zaawansowanych deweloperów. Dlatego też opracowaliśmy specjalny hook, który ma na celu znacząco ułatwić pracę dla deweloperów.

Specjalny hook modułu

Specjalny hook, który wprowadzamy w naszym module, daje deweloperom większą elastyczność i kontrolę nad integracją oraz dostosowaniem sklepu. Ten hook można wykorzystać do dodawania niestandardowych funkcjonalności, modyfikacji wyglądu, zarządzania danymi i innego rodzaju dostosowań, które wymagają bardziej zaawansowanego podejścia.

Zalety specjalnego hooka

  • Możliwość przedstawienia jednej grupy powiązań z użyciem kilku szablonów.
  • Możliwość umieszczenia informacji w dowolnym miejscu na sklepie

Przykład użycia:

{hook h="displaySeigiXsell" group=1 class="hcustom" product=$product template=1 include_current=true}

Parametry

  • group - (Wymagane) ID grupy, z której mają zostać pobrane relacje
  • product - Informacja o produkcie. Obiekt lub tablica z informacjami o produkcie. Wymagane tylko poza kartą produktu.
  • template - ID szablonu, jeślu puste, zostanie użyty szablon przypisany do grupy
  • include_current - Czy w grupie ma się pojawić obecny produkt. Umożliwia to zachowanie spójności wyświetlania (domyślnie nie)
  • class - Dodatkowa klasa CSS dla konternera, która wspomoże w stylowaniu. Domyślnie hcustom