Gdzie ustawiam marże/ceny/naruzty produktów?

Wszystko jest ustawiane po stronie programu Kammsoft APW45/AOW.
Nasz moduł przyjmuje gotowe dane, przesłane przez Kamsoft.

Jak działa eksport kategorii

Integracja Kamsoft z Prestashop może być czasami skomplikowana ze względu na specyfikę sposobu przesyłania informacji o kategoriach przez Kamsoft. W przypadku tej integracji, informacje o kategoriach nie są przesyłane wraz z informacjami o produkcie, co może prowadzić do pewnych trudności w zarządzaniu kategoriami w sklepie internetowym.

Aby skutecznie zarządzać kategoriami i produktami, należy pamiętać o czterech krokach procedury:

  1. Przypisanie kategorii do produktów
  2. Eksport kategorii
  3. Eksport produktów
  4. Eksport kategorii w przypadku wprowadzenia zmian w kategoriach produktów

Zmiana kategorii w jednym z produktów wymaga powtórnego eksportu kategorii (krok 2), a dopiero po tym eksportu należy przystąpić do eksportu produktów (krok 3). Informacje o kategoriach są niezbędne do poprawnego wyświetlania produktów w sklepie internetowym, więc ich eksport jest kluczowy dla działania modułu Kamsoft.

Warto pamiętać, że bez eksportu kategorii przed eksportem produktów, moduł Kamsoft nie będzie w stanie odzwierciedlić zmian w kategoriach produktów, co może prowadzić do braku aktualizacji kategorii w produkcie. Dlatego eksport kategorii powinien być przeprowadzany przed eksportem produktów, a każda zmiana kategorii wymaga powtórnego eksportu kategorii przed eksportem produktów.