Aby skonfigurować moduł SEIGI TagManager należy uzyskać z Google identyfikatory.

Najpierw muisz udać się na stronę https://analytics.google.com/analytics/web

Rejestracja zdarzeń online

Na koncie GA4 nalezy wybrać widok (możliwe, że będzie go trzeba dodać).

ga_step_1

Po wejściu w widok, z którym chcemy połączyc moduł w lewym dolnym rogu klikamy 1 administracja.
Następnie szukamy pola 2 Strumienie danych

ga_step_2 Po wejściu w sekcję strumienie danych, wybieramy nasz strumień danych (może być potrzebne utworzenie go).
A następnie kopiujemy Identyfikator pomiaru. Ma on format G-XXXXXXXX.

Offline Measurement protocol

ga_step_3

W tym samym oknie, przewijamy stronę do dołu. Znajedziemy tam sekcję Tajne klucze API platformy Measurement Protocol

ga_step_4

W tym widoku (znów może być pusty i trzeba utworzyć Tajny klucz), kopiujemy identyfikator z zaznaczonego pola.