Niektóre hurtownie nie udostępniają lub nie każdemu klientowi udostępniają dostęp do stanów magazynowych. W tym przypadku moduł bez zaznaczenia opcji importowania produktów bez stanu nie doda żadnego produktu do sklepu.
Pamiętaj! Aby przeprowadzić pierwszy import, musisz zmapować kategorie i ustawić pliki źródłowe danych (XML/CSV). Jeśli tego nie zrobiłeś/aś, to zapraszam do na początek sekcji "Pierwsze kroki".

Ekran importu

Ekran importu MobyDick

1 Pasek postępu integracji. Pokazuje, jaki jest obecny status integracji.

Widzimy na nim wskaźnik w formacie x/y, gdzie x to obecnie przetwarzany produkt, a y to ilość produktów w kolejce

2 Wybór typu importu

Możesz wybrać tutaj jaki typ importu chcesz przeprowadzić. Dostępne są dwa:

Pełna aktualizacja oferty

Pełen import. Dodaje i aktualizuje produkty i wszystkie informacje o nich zgodnie z ustawieniami modułu.

Ten tryb wykonuje następujące główne czynności.

  • Dodaje nowe produkty.
  • Aktualizuje ceny i stany magazynowe.
  • Dodaje cechy i atrybuty.
  • Wyłącza produkty bez stanu magazynowego (jeśli jest włączona opcja).

3 Szybka aktualizacja magazynów

Szybka aktualizacja stanów magazynowych to najlżejszy możliwy typ importu. Aktualizuje on tylko stany magazynowe.

Import ten: Nie aktualizuje cen, nie zarządza aktywnością produktu (wł./wył.), ani żadnymi innymi parametrami oferty.

Szybka aktualizacja ma zapewnić jak najczęstsze aktualizacje stanów magazynowych przy jak najmniejszym obciążeniu serwera.

3 Przycisk Rozpocznij import ręczny

Przycisk ten odpowiada za włączenie importu. Import ręczny jest zarządzany przez przeglądarkę. Przez cały czas jego trwania przeglądarka musi być włączona. Zamknięcie karty przerwie obecny import.

Ręczny import został stworzony, aby:

  • Pozwolić na import na serwerach, które mają ograniczenia czasowe wykonywania skryptów.
  • Pozwolić monitorować postęp integracji

4 Dziennik importu

Domyślnie import manualny zapisuje wszystkie informacje w oknie przeglądarki. Niektóre przeglądarki mogą mieć problem z większymi integracjami. Przeglądarka przechowuje wszystko w pamięci.

Odznaczenie tej opcji sprawi, że import log nie będzie wyświetlany w oknie przeglądarki. Zalecamy odznaczenie tej opcji, jeśli przeglądarka nie wytrzymuje i się zawiesza.

Linki do zadań CRON

5 Link do zadania z pełnym importem. Wywołuje pełen import jak w punkcie 2

6 Link do zadania z pełnym importem. Wywołuje szybką aktualizację stanów jak w punkcie 2

7 Informacje o imporcie.

Sekcja ta zawiera informacje o tym, kiedy ostatnio odbył się pełen import i ile zajął czasu. W ten sposób można zweryfikować, czy import został zakończony poprawnie oraz zadania CRON są poprawnie skonfigurowane.

Na następnej stronie omówimy jak sprawdzać, czemu konkretny produkt nie został zaimportowany.