Instrukcja skonfigurowania zadania CRON dla plików

Aby zautomatyzować pracę modułu MobyDick, należy skonfigurować zadanie CRON, które wywoła plik nazwa.php oraz nazwa_stocks.php z wykorzystaniem HTTP lub /usr/bin/php.

  • Jak skonfigurować zadanie CRON?
  • Zaloguj się do panelu administracyjnego swojego hostingu.
  • Otwórz kreator CRON, który znajduje się zwykle w zakładce Narzędzia lub Ustawienia.
  • Wybierz opcję Dodaj nowe zadanie CRON.
  • Wpisz w polu komendy ścieżkę do pliku PHP, który ma zostać wykonany, np. /usr/bin/php /home/user/public_html/modules/seigimobydick/cron/nazwa.php.
  • Określ czas, w którym zadanie ma się wykonać. Możesz wybrać jedną z gotowych opcji, takich jak “codziennie o godzinie 3:00” lub “co godzinę”, lub wpisać własne wartości w pola minut, godzin, dni, miesięcy i dni tygodnia.
  • Zapisz ustawienia.

Pamiętaj, że w każdym hostingu zadania kofniguruje się inaczej. W tym celu zapytaj swojego administratora o instrukcję jak dodać zadanie CRON.

Wpisy CRON przez HTTP

Wywołanie pliku nazwa.php raz dziennie o godzinie 3:00

0 3 * * * wget -q -O /dev/null http://adres.serwera/modules/seigimobydick/cron/nazwa.php

Wywołanie pliku nazwa_stocks.php raz na godzinę

0 * * * * curl -sS http://adres.serwera/modules/seigimobydick/cron/nazwa_stocks.php >/dev/null 2>&1

Wpisy CRON przez /usr/bin/php

Wywołanie pliku nazwa.php raz dziennie o godzinie 3:00

0 3 * * * /usr/bin/php /home/user/public_html/modules/seigimobydick/cron/nazwa.php

Wywołanie pliku nazwa_stocks.php raz na godzinę

0 * * * * /usr/bin/php /home/user/public_html/modules/seigimobydick/cron/nazwa_stocks.php

W powyższych przykładach zmodyfikowałem drugi wpis CRON, aby wywoływał plik nazwa_stocks.php raz na godzinę. Zmieniłem wartość parametru 0 dla pola minut, aby wywołanie następowało co pełną godzinę.