Przed zakupem integracji z hurtownią, każdą integrację możemy udostępnić do testów na Twoim serwerze lub na przygotowanej przez nas testowej instalacji thirtybees/Prestashop.

Instalacja i Licencja

Instrukcja ta zakłada, ze moduł został już zainstalowany.

Aby móc rozpocząć pracę z modułem niezbędna będzie licencja. Sprawdź tutaj jak zakupić licencję

Jak rozpoznać aktywną licencję

Poniżej widzisz flagę [Aktywna] przy licencji podstawowej na moduł. Licencja Podstawowa w przypadku MobyDick to licencja na wszystkie dostępne obecnie funkcje.

Jak wygląda aktywna licencja na MobyDick

Podstawowa konfiguracja

Aby uruchomić moduł, potrzebne są 2 podstawowe konfiguracje

Nawigacja modułu dzieli się na 4 sekcje.

Menu overview

1 Zakładka Import zawiera informacje o imporcie. Kiedy był wykonany po raz ostatni, jak również pozwala na wykonanie importu ręcznego. Tutaj również odnajdziesz adresy url dla zadań CRON.

2 Zakładka Ustawienia zawiera wszystkie ustawienia danej integracji XML. To tutaj można wprowadzić adresy plików z ofertą i cennikami otrzymanych od hurtowni.

3 Zakładka Kategorie pozwala na zmapowanie kategorii do sklepu.

4 Tutaj możesz wybrać, którzy producenci będą importowani do sklepu. Domyślnie moduł importuje wszystkich producentów, więc nie trzeba tutaj nic zmieniać.