Standardowo, pliki XML nie są cachowanie na serwerze. Są generowane dynamicznie (tak jak strona główna sklepu). Każde wygenerowanie XML powoduje pobranie produktów z bazy danych i wygenerowanie pliku XML.

Zapisanie pliku na serwerze jest niezbędne aby móc poprawnie wygenerować nagłowki Content-Length wymagane przez niektóre systemy.

Czasem istnije potrzeba wygenerowania pliku XML. Powodem mogą być np. specyficzne wymagania niektórych systemów.\ Lub też chęć odciążenia serwera.

Cacheowanie

W tym celu, plik XML można zapisać na dysku, jako plik *.xml. W tym celu można skorzystać z 2 metod.

Manualna

Polega na otworzeniu pliku w przeglądarce, a następnie zapisanie go przez “Plik > Zapisz jako…”. A następnie wgranie takiego pliku na serwer.

Automatyczna

Proces ten można zautomatyzować przez dodanie zadania pobierani do zadań CRON na serwerze.

Przykładowe komendy CRON:
wget "http://adres.serwera/modules/pricewars2/service.php?id_xml=n" -O /sciezka/do/pliku.xml

W przypadku direct Admin może być to np.
wget "http://adres.serwera/modules/pricewars2/service.php?id_xml=n" -O /users/username/domains/serwer.pl/public_html/nazwa_pliku.xml

Można w tym celu także użyć komendy curl (po przykłady użycia odsyłam do google)