Google Merchant Center (GMC) wymaga wyeksportowania oferty dla każdego języka osobno. Jeśli chcesz, wyeksportować jeden produkt (np. o ID 1) to dla GMC musi on zostać wyeksportowany jako dwa różne produkty. Można to osiągnąć na dwa sposoby.

Pierwszy to ustawienie zasad importu w GMC. Tego sposobu nie będziemy omawiać, ponieważ jest to proces dość złożony.
Drugim sposobem, który tutaj omówimy, jest wykorzystanie funkcji PriceWars II w celu dostosowania się do wymagań GMC.

Dynamiczna zmiana języków i walut

W wersji 4.37 dodaliśmy możliwość dynamicznej zmiany języka i waluty bez tworzenia nowego pliku XML

Dodatkowy parametr, ktory można dodać w plikach GMC to g_delivery_country. Opdowiada on za wartość <g:shipping> <g:country>

Przykłady:

https://example.com/modules/pricewars2/service.php?id_xml=1&g_delivery_country=DE
https://example.com/modules/pricewars2/service.php?id_xml=1&g_delivery_country=PL
https://example.com/modules/pricewars2/service.php?id_xml=1&g_delivery_country=FR

Pełny przykład linku z wymuszeniem języka, waluty i kraju dostawy:

https://example.com/modules/pricewars2/service.php?id_xml=1&id_lang=1&id_currency=1&g_delivery_country=DE

Konfiguracja dla wielu języków

Moduł standardowo jest skonfigurowany tak, aby eksportować ofertę z ID produktu. Jest to wystarczające dla potrzeb prowadzenia kampanii reklamowych w jednym kraju. Jednakże jeśli chcemy prowadzić kampanię w kilku językach/krajach, to musimy nieco zmodyfikować identyfikatory produktów.

Na potrzeby tego artykułu założymy, że chcesz wyeksportować XML dla Polski, Niemiec i Francji.

Na obrazku zaznaczyliśmy opcje, które wspomogą Cię w eksporcie Twojej oferty na wiele rynków.

Będzie to wymagało, aby każdy z XMLi (Polski, Niemieck i Francuski) posaidał Inne ID produktu.

Dowawanie pliku XML

1 Włączenie pierwszej opcji zamieni ID produktu z 1 na (kolejno) PL_1, DE_1 i FR_1.

W momecie włączenia opcji 1 zalecamy też włączenie opcji 2. Jeśli tego nie zrobimy, to GMC może zgrupować w warianty oferty w różnych językach. Zostawiamy jednak tę opcję wyłącznie dla zaawansowanych użytkowników.

Opcja 3 bęzdie nam potrzebna, aby zdefiniować kod kraju dla dostawy. Czyli gdzie nasz kurier dowiezie dany produkt.