Mapowanie Kategorii

Warunkiem zaimportowania/dodania produktu do sklepu jest zmapowanie kategorii hurtowni, do kategorii sklepu. Mapowanie, jest to powiązanie kategorii hurtowni z kategorią w sklepie. Dzięki temu zabiegowi, moduł będzie w stanie dodać produkty z hurtowni do odpowiednich kategorii.

Dla przykładu, jeśli po stronie hurtowni mamy kategorię: Moda Damska> Ubrania > Bluzki i zmapujemy ją do kategorii sklepu: Ubrania > Bluzki to wszystkie produkty, które hurtownia przypisała do Kategorii Moda Damska> Ubrania > Bluzki trafią do kategorii Ubrania > Bluzki w sklepie.

Proces Mapowania

Mapowanie kategorii w module MobyDick polega na przypisaniu jednej kategorii produktów do innej. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 1. Ręczne wpisywanie - samodzielnie wpisujesz kategorie.
 2. Automatyczne tworzenie - moduł generuje kategorie i subkategorie na podstawie dostarczonych danych, a następnie przypisuje mapowanie.

Opcje Mapowania

Dostępne są trzy główne opcje mapowania, które możesz wybrać w zależności od potrzeb:

 • Ręczne mapowanie lub globalny automatyczny import i mapowanie kategorii

  • Możesz ręcznie wpisać kategorie, lub, jeśli włączona jest globalna opcja mapowania w ustawieniach integracji, moduł automatycznie stworzy kategorie i subkategorie (oparte na strukturze dostarczonej przez hurtownię) i ustawi mapowanie.
 • Wymuś automatyczny import i mapowanie kategorii

  • Opcja ta automatycznie importuje kategorie i przypisuje mapowanie, niezależnie od ustawień globalnych. To zachowanie jest jak włączenie globalnej opcji mapowania.
 • Blokuj automatyczne mapowanie (nawet jeśli włączone globalnie)

  • Ta opcja blokuje możliwość automatycznego mapowania, nawet jeśli jest ono włączone globalnie. Jeśli kategoria już była zmapowana, opcja ta nie spowoduje żadnych zmian.

Jak zmapować kategorię

Jeśli chcesz zmapować kategorię, to należy wejść w zakładkę “Kategorie” w wybranej hurtowni. Dla przykładu będziemy operować na hurtowni 7Heaven.

Aby zmapować kategorię, należy wyszukać kategorię sklepu, do której ma zostać przypisana kategoria hurtowni.

Jak wejść w mapowanie kategorii

Szybkie kopiowanie

Zapewne zauważyłeś dodatkowe przyciski poniżej każdej wyszukiwarki kategorii. Są to przyciski szybkiego mapowania. Mają pomóc, jeśli chcemy skopiować obecne mapowanie do następnych wierszy. Liczba przy każdym z mapowań odpowiada ilości skopiowanych pól. Wciśnięcie 1 skopiuje obecną wartość tylko do 1 kategorii poniżej, 10 skopiuje do 10 kategorii poniżej etc.

Jak działa kopiowanie mapowań

Kopiuj & wklej

Każdy komputer czy też telefon, ma dzis funkcję kopiuj i wklej. Przycisk Kopiuj kopiuje obecnie zmapowaną kategorię do pamięci/schowka. Poprzez użycie przycisku Wklej możemy wkleić kategorię ze schowka w inne pole.

Jak działa kopiuj i wklej

Odmapowanie Kategorii

Odmapowanie kategorii to proces czyszczenia (usunięcia

wartości) w polu “Obecne mapowanie kategorii”. Opcje mapowania decydują o sposobie uzupełnienia mapowania (automatycznie czy ręcznie), ale import produktów odbywa się po zapisanym mapowaniu.