Zaloguj się do swojego serwera:

Użyj klienta FTP (np. FileZilla) lub menedżera plików w panelu kontrolnym hostingowym, aby uzyskać dostęp do plików Twojego sklepu PrestaShop.

Otwórz plik defines.inc.php:

Przejdź do katalogu config Twojego sklepu PrestaShop. Znajdziesz tam plik defines.inc.php. Otwórz go w edytorze tekstowym.

Znajdź linię odpowiedzialną za tryb debugowania:

Poszukaj następującej linii:

define('_PS_MODE_DEV_', false);

Zmień wartość na true:

Aby włączyć tryb debugowania, zmodyfikuj powyższą linię, zmieniając wartość z false na true:

define('_PS_MODE_DEV_', true);

Zapisz i zamknij plik:

Po dokonaniu zmian, zapisz plik defines.inc.php i zamknij edytor.

Przeładuj stronę sklepu:

Teraz, gdy tryb debugowania jest włączony, możesz przejść do swojego sklepu PrestaShop i odświeżyć stronę. Błędy i ostrzeżenia powinny być teraz wyświetlane bezpośrednio w przeglądarce.

Pamiętaj o wyłączeniu trybu debugowania:

Po zidentyfikowaniu i rozwiązaniu problemów, pamiętaj o wyłączeniu trybu debugowania, zmieniając wartość z powrotem na false w pliku defines.inc.php. Jest to ważne, aby przypadkowo nie ujawnić wrażliwych informacji o Twoim sklepie klientom lub odwiedzającym.