Wstępna konfiguracja

Instalacja

arena_install Najpierw instalujemy moduł jak wyżej

arena_panel_api

 • Następnie w nowym oknie otwieramy panel sprzedawcy Arena.pl
 • Wchodzimy w zakładkę “Ustawienia sklepu > API” (1)
 • Kopiujemy Login sklepu (2) i Klucz API (3)

arena_konfiguracja1

 • Dane z Arena.pl wpisujemy do Konfiguracji modułu, kolejno “Login sklepu” (1) i “Klucz API” (2)

Konfiguracja CRON

Ważne! Czym są “Produkty Oczekujące”

Produkty oczekujące, to produkty, które zostały zmodyfikowane od ostatniej synchronizacji z Arena.pl.

arena_cron

Integracja na chwilę obecna obsługuje 4 typy zadań cron.

Typy zadań cron

 1. Synchronizacja zamówień
 2. Synchronizacja produktów oczekujących (max 1 minuta)
 3. Oznaczenie wszystkich produktów jako produkt oczekujący
 4. Aktualizacja wszystkich produktów oczekujących w 1 wywołaniu (szybsze, ale wymaga praktycznie nieograniczonych zasobów serwera)

Zalecane konfiguracje

Konfiguracja 1 - Podstawowa

Serwery współdzielone i/lub z ograniczeniami czasu wykonywania skryptów -

 • (1) Co 5 minut - raz na pięć minut pobierane są zamówienia z Arena.pl
 • (2) Co 1 minutę - skrypt jest wykonywany co 1 minutę, co pozwala podzielić synchronizację na “porcje”
 • (3) ingorujemy
 • (4) ingorujemy

Konfiguracja 1 - Zaawansowana - Na mocny sewer

Serwery dedykowane -

 • (1) Co 5 minut - raz na pięć minut pobierane są zamówienia z Arena.pl
 • (2) ingorujemy
 • (3) ingorujemy
 • (4) Częstotliwość Według uznania, jednak zalecane nie częściej niż raz na 30 minut - skrypt jest wykonywany aż zaktualizuje wszystkie oczekujące produkty

Inne konfiguracje

 • (3) Absolutnie opcjonalne i tylko jeśli wiesz, co robisz - Specjalny skrypt, który oznacza całą bazę do odświeżenia. Np raz na tydzień lub miesiąc może zostać odświeżona cała oferta na Arena.pl