Metoda opisana tutaj pozwala na stworzenie własnego skryptu inicjalizacji, który przed przystąpieniem skryptu do pracy może np. zmienić ustawienia sklepu

// Kod odpowiadający działanie pliku w pliku service.php
// Dodatkowa, własna konfiguracja inicjalizacji
if(file_exists(__DIR__ . '/service.init.php'))
    require_once(__DIR__ . '/service.init.php');

Aby uruchomić tę funkcjonalność, należy stworzyć plik modules/pricewars2/service.init.php

Przykładowa zawartość pliku:

<?php
// 2 Poniższe linijki wyłączą SSL dla generowania skryptu (nie ma wpływu na sklep)
// Z pliku XML można/trzeba ręcznie zamienić `https` na `http`
Configuration::set('PS_SSL_ENABLED', 0);
Configuration::set('PS_SSL_ENABLED_EVERYWHERE', 0);
// Pozwoli na pobieranie XML, nawet jeśli przewa techniczna w sklepie jest włączona
Configuration::set('PS_SHOP_ENABLE', 1);