Dotyczy wersji 4.37 i nowszych

W wersji 4.37 dodaliśmy możliwosć dodania parametrów języka i waluty dla plikow XML.

Oto przykłądy, jak dodać parametry do pliku XML, aby zmienić język i/lub walutę danego pliku XML.

Przykładowe linki w moule PriceWars II

https://example.com/modules/pricewars2/service.php?id_xml=1
lub
https://example.com/modules/pricewars2/xml/id/2.xml

Zmiany języka pliku XML

XML

 • Dla języka z ID 1 i waluty z ID 1
  • https://example.com/modules/pricewars2/service.php?id_xml=1&id_lang=1&id_currency=1
 • Dla języka z ID 1 i waluty z ID 2
  • https://example.com/modules/pricewars2/service.php?id_xml=1&id_lang=1&id_currency=2
 • Dla języka z ID 2 i waluty z ID 1
  • https://example.com/modules/pricewars2/service.php?id_xml=1&id_lang=2&id_currency=1
 • Dla języka z ID 2 i waluty z ID 2
  • https://example.com/modules/pricewars2/service.php?id_xml=1&id_lang=2&id_currency=2