Zarządzanie lokalizacją pliku XML

Wszystkie te parametry umożliwiają efektywne zarządzanie lokalizacją pliku XML, co pozwala na:

 • Dostosowanie naliczania podatków - poprzez ustawienie kodu kraju.
 • Określenie opcji dostawy - poprzez ustawienie strefy, z priorytetem dla kodu kraju.
 • Wymuszenie języka - w celu ustawienia odpowiednich opisów.
 • Wymuszenie waluty - aby ceny były zgodne z docelowym rynkiem reklamowym.

Te nadpisania pomagają również rozwiązać problemy z geolokalizacją, gdzie pobieranie XML przez Google z IP z USA może skutkować pobraniem XML w języku angielskim i walucie USD.

Dzięki tym możliwościom, nie ma potrzeby generowania wielu wersji XML dla każdego kraju, języka i waluty.

Przykłady

Oto przykłady, jak dodać parametry do pliku XML, aby zmienić język i/lub walutę danego pliku XML.

Przykładowe linki w module PriceWars II:

 • https://example.com/modules/pricewars2/service.php?id_xml=1
 • https://example.com/modules/pricewars2/xml/id/2.xml

Nadpisanie waluty

Wymuszenie waluty pozwala na ustawienie cen zgodnych z docelowym rynkiem reklamowym. Parametr id_currency określa, jaka waluta ma być użyta w pliku XML.

Przykłady:

 • Waluta z ID 1:
  • https://example.com/modules/pricewars2/service.php?id_xml=1&id_currency=1
 • Waluta z ID 2:
  • https://example.com/modules/pricewars2/service.php?id_xml=1&id_currency=2

Nadpisanie kraju

Wymuszenie kraju jest przydatne, gdy sklep nie rozpoznaje poprawnie kraju i wysyła niepoprawnie naliczone podatki. Parametr id_country określa, jaki kraj ma być użyty w pliku XML.

Przykłady:

 • Kraj z ID 1:
  • https://example.com/modules/pricewars2/service.php?id_xml=1&id_country=1
 • Kraj z ID 2:
  • https://example.com/modules/pricewars2/service.php?id_xml=1&id_country=2

Nadpisanie języka

Wymuszenie języka pozwala na ustawienie odpowiednich opisów produktów. Parametr id_lang określa, jaki język ma być użyty w pliku XML.

Przykłady:

 • Język z ID 1:
  • https://example.com/modules/pricewars2/service.php?id_xml=1&id_lang=1
 • Język z ID 2:
  • https://example.com/modules/pricewars2/service.php?id_xml=1&id_lang=2

Kompletne przykłady

Zmiana języka i waluty i kraju:

 • Dla języka z ID 1 i waluty z ID 1:
  • https://example.com/.../service.php?id_xml=1&id_lang=1&id_currency=1&id_country=1
 • Dla języka z ID 1 i waluty z ID 2:
  • https://example.com/.../service.php?id_xml=1&id_lang=1&id_currency=2&id_country=1
 • Dla języka z ID 2 i waluty z ID 1:
  • https://example.com/.../service.php?id_xml=1&id_lang=2&id_currency=1&id_country=1
 • Dla języka z ID 2 i waluty z ID 2:
  • https://example.com/.../service.php?id_xml=1&id_lang=2&id_currency=2&id_country=1

Dotyczy wersji 4.37 i nowszych

W wersji 4.37 dodaliśmy możliwość dodania parametrów języka i waluty dla plików XML.