Moduł eMag Fix jest całkowicie darmowy i można pobrać pod adresem: https://seigi.eu/modul-prestashop/seigipw2emagfix.html
Moduł jest niezbędny tylko w przypadku, jeśli mają lub przewidują Państwo produkty z atrybutami w sklepie. Jeśli specyfika sklepu wyklucza kombinacje, to modułu nie trzeba instalować

Zasada działnia modułu jest bardzo prosta. Moduł pobiera produktu przed eksportem, sprawdza czy ma przypisany nowy numer ID w bazie danych (jeśli nie, to tworzy nowy ID) i zwraca unikalny identyfikator oferty w formacie numerycznym, wymaganym przez eMag