System Licencji

Nasz system licencji składa się z serwera centralnego oraz czterech serwerów dystrybucyjnych. System ten jest odpowiedzialny za zarządzanie licencjami naszego modułu i zapewnienie odpowiednich uprawnień dostępu dla naszych klientów.

Serwer Centralny

Serwer centralny jest głównym punktem zarządzania licencjami. Wszelkie zmiany dotyczące licencji, takie jak aktualizacje SHOPID czy dodawanie nowych kluczy licencyjnych, są zapisywane na serwerze centralnym. Serwer ten gromadzi i aktualizuje dane licencyjne, które następnie są propagowane na serwery dystrybucyjne.

Serwery Dystrybucyjne

Posiadamy cztery serwery dystrybucyjne, które są odpowiedzialne za rozprowadzanie licencji do naszych klientów. Po dokonaniu zmian na serwerze centralnym, informacje te są propagowane na serwery dystrybucyjne. Czas propagacji na serwery dystrybucyjne wynosi zazwyczaj do 15 minut.

Aktualizacja SHOPID

W przypadku aktualizacji SHOPID, czyli identyfikatora sklepu, wprowadzanych na naszej stronie, te zmiany są natychmiastowo zapisywane na serwerze centralnym. Wprowadzone zmiany dotyczące SHOPID zostaną następnie przekazane na serwery dystrybucyjne w ramach czasu propagacji.

Ważne jest, aby pamiętać, że czas propagacji na serwery dystrybucyjne może zająć do 15 minut. W związku z tym, zalecamy odczekać ten okres czasu po wprowadzeniu zmian dotyczących licencji lub SHOPID.

Dzięki naszemu systemowi licencji możemy skutecznie zarządzać licencjami i zapewnić naszym klientom aktualizacje i dostęp do najnowszych wersji modułu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszego systemu licencji, zawsze możesz skontaktować się z naszym zespołem wsparcia technicznego.