Zanim napiszesz zgłoszenie, że licencja nie jest aktywna, pamietaj, że zmiany (propagacja) mogą być widoczne do 15 minut. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Aby korzystać z licencji w konkretnym sklepie, musisz ją aktywować. Aktywacja, to przypisanie SHOPID do licencji. Od tej pory system wie, że sklep z konkretnym SHOPID może korzystać z konkretnej licencji.

Znajdziesz tutaj informacje, jak aktywować nowo zakupioną licencję i/lub przenieść na nowy sklep (aktywować dla innej instalacji).

Twoja licencja zniknęła i/lub zmieniłeś serwer?

Licencje nie znikają, nie usuwamy ich etc. Ponieważ licencja jest aktywowana dla konkretnego SHOPID (instalacji sklepu na konkretnym serwerze) może się zdarzyć, że SHOPID w sklepie ulegnie zmianie.
Na przykład z powodu przenosin sklepu na nowy serwer.

Musisz wykonać ponowną aktywację licencji.

Aktywacja Licencji

Aby aktywoać licencję należy:

  • Ustalić SHOPID sklepu
  • Zalogować się do panelu licencji ( https://seigi.eu )
  • Odnaleźć interesującą nas licencje przypisać do nasz SHOPID

Ustalenie obecnego SHOPID

Obecny SHOPID zawsze dostępny jest w konfiguracji modułu 1. licbox

Logowanie do panelu liecncji

Aby zalogować się do Panelu licencji należy udać się na naszą stronę https://seigi.eu i zalogować do panelu klienta na stronie (Należy zalogować się na adres, który został użyty do rejestracji licencji)

Aktualizacja SHOPID licencji

spanel

Aby licencja w sklepie była aktywna, obecny SHOPID sklepu musi zgadzać się z przypisanym SHOPID w licencji.

Krok po kroku

  • 1 Wchodzimy w Panel Klienta > Zarządzanie Licencjami.
  • 2 Zaznaczamy licencję, którą chcemy aktywować.
  • 3 Wpisujemy SHOPID (skopiuj go z Twojego sklepu do naszego panelu) sklepu, dla którego chcemy aktywować licencję
  • 4 Klikamy przycisk Przypisz

Teraz zaloguj się do Panelu swojego sklepu i kliknij Odśwież / Sprawdź Licencję

Uwaga: Propagacja licencji może potrwać do 15 minut. Więcej informacji znajdziesz na stronie Propagacja Licencji

Cesja Licencji

Cesja licencji, to nic innego jak zmiana adresu e-mail (konta), do którego jest przypisana licencja.

Możesz w dowolnym momencie zalgować się do Panelu, zaznaczyć dowolną licencję i analogicznie do Aktywacji licencji, wykonać cesję.