Dodatkowo w naszym module można zdefiniować następujące, dodatkowe opcje w pliku konfiguracyjnym sklepu (np. defines.inc.php)
W nowszych wersjach presty, został specjalnie do tego przewidziany plik do korzystania z którego zachęcamy. Wtedy konfiguracja presty nie usunie naszych ustawień modułu

Parametry konfiguracyjne:

define('PW2_ENABLE_ALL_CATEGORIES', true) - Pozwala na włączenie kategorii głównej do mapowania. define('PW2_ENABLE_ALL_CATEGORIES', true) -

Custom XML

define('PW2_CUSTOMXML_ENABLE', true) - Włącza custom XML

define('PW2_CUSTOMXML_EL_ROOT', true) - root tag | Domyślnie: <root>
false - wyłącza element root
"string" - ustawia element root na wartość ciągu w tym wypadku root element to będzie <string></string>

define('PW2_CUSTOMXML_EL_CONTAINER', true) - element grupujący | Domyślnie: <products>
false - wyłącza element grupujący produkty
"string" - ustawia element root na wartość ciągu w tym wypadku root element to będzie <string></string>

UWAGA Ustawienie obu wartości na false spowoduje niepoprawną strukturę XML według standardów.

Wycofane parametry konfiguracyjne

define('PW2_REVERSE_EXCLUDE', true) - wycofana w wersji 3.12.4 - przeniesiono do konfiguracji modułu