Wprowadzenie to zakłada podstawową wiedzę na temat Prestashop, a w szczególności umiejętność dodawania i instalacji modułu.

Wymagana konfiguracja

W tej sekcji pominiemy to, jak instalować moduł, zakładamy, ze moduł został już zainstalowany.

Ustawienie połączenia

Następnie otwieramy moduł APW45

apw45_wlaczenie_modulu_kamsoft

Następnie wchodzimy w ustawienia klikając Ustawienia (1)

apw45_ustawienia

W sekcji ustawień odnajdziemy następujące pola

apw45_polaczenie

Odnajdujemy sekcję z parametrami połączenia zawierającą link i hasło (losowo generowane przy instalacji) w konfiguracji modułu.

shop_polaczenie

Następnie kopiujemy dane do ustawień z Prestashop do Kamsoft APW45

 • W opcji “Apteka internetowa” wybieramy wartość Serwer WWW (SOAP)
 • 1 -> 1 Link API
 • 2 -> 2 Hasło API - hasła w obu sytemach muszą się zgadzać.
 • 3 na koniec ustawiamy rodzaj połączenia na adres HTTP

apw45_polaczenie

Paczkowanie produktów

1 Wartość zalecamy ustawić w zakresie od 10 (słaby serwer) do 50 (dobry serwer).
Ustawienie tej wartości na wyższe może spowodować błędy 500

2 Zalecamy zaznaczenie opcji “Zawsze rozdzielaj na paczki”

apw45_paczkowanie

Pierwszy eksport krok po kroku

W przypadku pierwszego eksportu, bardzo ważną rzeczą jest zachowanie chronologii wykonywanch czynności

Włączamy menu exportu

apw45_wlaczanie_okna_eksportu

1. Eksportujemy Informacje o towarach

APW45 wysyła do sklepu podstawowe informacje o kategoriach i definicjach

apw45_eksport_krok1

2. Ustawiamy mapowania po stronie sklepu

Mapowania są niezbędne, aby moduł mógł przydzielić odpowiednie produky do odpowiendich kategorii

Najpierw mapujemy kategorie i klikamy “zapisz”
(potrzebne tylko do eksportu oferty do sklepu):

shop_mapowanie_kategorii

Następnie 2 sekcje mapowań potrzebne są do importu zamówień.
Mapowanie Transportu jest wymagane do importu zamówień
Mapowanie “Oznaczeń” służy do dodaktowego oznaczania importowanych zamówień - np. zamówienia ze stausem Anulowane i/lub Oczekuje na płatność możemy oznaczyć 3 wykrzyknikami
(potrzebne tylko do importu zamówień do Kamsoft APW45)

shop_mapowanie_dostaw_statusow

3. Eksportujemy ofertę

Kolejne aktualizacje sprowadzają się do powtarzania (np. raz na dzień) kroku 3.

apw45_eksport_krok2

 • 1 Musi być zaznaczone, jeśli chcemy eksportować informacje o towarach
 • 2 Opcje pozwalające sterować parametrami aktualizacji
 • 3 Na ogół zostawiamy tę opcję zaznaczoną.
  [  ] Odznaczenie tej opcji powoduje pełną aktualizację.
  [X] Zaznaczenie powoduje aktualizację przyrostową, tzn. aktualizowane są tylko produkty, które zostały zmienione w Kamsoft od ostatniego eksportu

Kiedy wykonywać poszczególne kroki

 • Krok 1. i 2. wykonujemy zawsze wtedy, gdy zaktualizujemy kurierów i/lub drzewo kategorii w programie kamsoft
 • Krok 3. wykonujemy zawsze wtedy, gdy chcemy zaktualizować ofertę